Φοιτητικό Στεγαστικό επίδομα: Αύξηση στα 1.500 ευρώ για φοιτητές

Δεν υπάρχουν σχόλια

 


Τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας, για την ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου και το πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων, προβλέπει την αύξηση στα 1.500 ευρώ του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος όλων των φοιτητών των δημόσιων ΑΕΙ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και των ακαδημιών Εμπορικού ναυτικού της Ελλάδας αλλά και των σχολών της Κύπρου που περιλαμβάνονται στο σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι συγκατοικούν με άλλον φοιτητή στην ίδια μισθωμένη κατοικία, τότε το στεγαστικό επίδομα ανέρχεται στις 2.000 ευρώ.

Για ΑΕΙ που βρίσκονται εκτός Αθήνας ή Θεσσαλονίκης, το αρχικό επίδομα των 1.500 ευρώ αυξάνεται επίσης στα 2.000 ευρώ, ενώ σε περίπτωση που οι δικαιούχοι συγκατοικούν με άλλον φοιτητή στην ίδια μισθωμένη κατοικία, εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης, τότε ανέρχεται στις 2.500 ευρώ.

Η τροπολογία για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα

  Στο κείμενο της τροπολογίας αναφέρονται τα εξής:

  • Στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού της Ελλάδας, καθώς και των Σχολών της Κύπρου που περιλαμβάνονται στο σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, ‘Ελληνες πολίτες ή πολίτες άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης, χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με χίλια πεντακόσια (1.500,00 €) ευρώ.
  • Σε περίπτωση δικαιούχου που συγκατοικεί με άλλο φοιτητή στην ίδια μισθωμένη κατοικία, χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με δύο χιλιάδες (2.000,00 €) ευρώ. Δεν δικαιούνται το επίδομα όσοι Φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου.
  • Το ετήσιο στεγαστικό επίδομα χορηγείται με τους ίδιους όρους και στους καταρτιζόμενους των δημόσιων Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης.
  • Το επίδομα του πρώτου εδαφίου ορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων (2.000,00 €) ευρώ αποκλειστικά για τους δικαιούχους που Φοιτούν σε Α.Ε.Ι. εκτός της Περιφέρειας Αττικής ή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, ενώ αποκλειστικά στην περίπτωση δικαιούχου που φοιτά σε Α.Ε.Ι. εκτός της Περιφέρειας Αττικής ή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και συγκατοικεί με άλλο φοιτητή στην ίδια μισθωμένη κατοικία, χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500,00 €) ευρώ».

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου