ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια


Ζητείται από Τεχνική Εταιρεία στην Ξάνθη:

Ηλεκτρολόγος με άδεια τουλάχιστο άσκηση επαγγέλματος ηλεκτροτεχνίτη ΣΤ ειδικότητας η βεβαιωση αναγγελίας τεχνίτη ηλεκτρολόγου Α ειδικότητας του ΠΔ108/2013, η τίτλο επαγγελματικού λυκείου Α η Β σπουδών [Τεχνίτης, Αρχιτεχνίτης Εγκαταστάτης] για έργα ΔΕΔΔΗΕ στον νομό Ξάνθης, απαραίτητη προϋπόθεση να είναι κάτοχος διπλώματος Ι.Χ.

Παρακαλώ επικοινωνήστε στο :

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου