Δείτε πώς θα αμειφθούν όσοι εργαστούν τα Χριστούγεννα

Δεν υπάρχουν σχόλια

  


Είναι ημέρα υποχρεωτικής αργίας από το νόμο.

Όσοι εργαστούν ανήμερα των Χριστουγέννων (25 Δεκεμβρίου), θα λάβουν το σύνηθες ημερομίσθιό τους – προσαυξημένο κατά 75% – εφόσον αμείβονται με ημερομίσθιο, καθώς είναι ημέρα υποχρεωτικής αργίας από το νόμο.

Αντίθετα η 26η Δεκεμβρίου, η Πρωτοχρονιά και τα Θεοφάνια δεν ανήκουν στις υποχρεωτικές αργίες από το νόμο, ωστόσο χορηγούνται είτε βάσει ειδικών ρυθμίσεων σε ΣΣΕ, Κανονισμούς εργασίας, είτε κατ’ έθιμο.

Συγκεκριμένα, όσοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό, θα λάβουν μόνον προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο 1/25 του νομίμου ημερομισθίου τους για όσες ώρες απασχοληθούν.

Σημειώνεται πως εάν μια επιχείρηση δεν λειτουργήσει, καταβάλλεται στους μισθωτούς που αμείβονται με ημερομίσθιο το σύνηθες καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους χωρίς καμία προσαύξηση.

Στους μισθωτούς που αμείβονται με μισθό δεν οφείλεται τίποτα πέραν του μηνιαίου μισθού

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου