Με 4 θέματα ημερήσιας διάταξης συνεδριάζει τη Δευτέρα η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης

Δεν υπάρχουν σχόλια

 


Σε τακτική συνεδρίαση συνέρχεται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης, τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 11:00, στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας), προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και την αριθμ.374/39135/30-05-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου εσωτερικών.

  1. Οριστική ή μη αφαίρεση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Αφεντούλης Τσακιρίδης).
  2. Ανάκληση ή μη της αριθμ.2185/2008 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπου με κυλικείο. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Αφεντούλης Τσακιρίδης).
  3. Έκφραση γνώμης σχετικά με την «Δημιουργία θέσης φορτοεκφόρτωσης για φορτηγά κάτω των 4 τόνων επί της οδού Δημοκρίτου 15 (εισηγητής Πρόεδρος Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης Χρυσούλα Μεϊμαρίδου).
  4. Έκφραση γνώμης σχετικά με την «Άρση απαλλοτρίωσης ακινήτου που βρίσκεται στην διασταύρωση των οδών Κώστα Βάρναλη και Αναργύρου Σιγάλα στην πόλη της Ξάνθης σε εφαρμογή του άρθρου 32 του Ν. 4067/12» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Αφεντούλης Τσακιρίδης).

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου