Καβάλα: Πρόστιμο στο σούπερ μάρκετ Lidl στη Νεάπολη

Δεν υπάρχουν σχόλια

 


Η Χορήγηση Αδειών Τμήματος Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της ΠΕ Καβάλας εισηγήθηκε στην Αντιπεριφερειάρχη Αλέξη Πολίτη την επιβολή προστίμου 1.100 ευρώ στο κατάστημα (σούπερ μάρκετ) Λιντλ στη συνοικία της Νεάπολης (ΔΕΠΟΣ)
Η σχετική απόφαση υπογράφτηκε χθες. Το πρόστιμο επιβάλλεται επειδη:

«…η επιχείρηση με αντικείμενο bake off (περάτωση έψησης) που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Παφλαγονίας & Ανατολικής Ρωμυλίας, του Δήμου Καβάλας εγκαταστάθηκε και λειτουργεί ως επαγγελματικό εργαστήριο χαμηλής όχλησης χωρίς αυτό να επιτρέπεται από τις χρήσεις της περιοχής, σύμφωνα με με όσα προβλέπονται στο Ν.4442/2016 (Φ.Ε.Κ. 230 τ.Α’/07.12.2016), στο Ν.3982/2011 (Φ.Ε.Κ.143 τ.Α’/17.06.2011) και στην ΥΑ οικ.64618/856/Φ15 (Φ.Ε.Κ. 2278 τ.Β’/15.06.2018)».

Προηγήθηκε αυτοψία της υπηρεσίας (31/5) Ανταλλαγή εγγράφων με την ετκαιρία κτλ. Σύμφωνα με την απόφαση «…ο φορέας της δραστηριότητας θα πρέπει να προβεί άμεσα στην παύση λειτουργίας του εργαστηρίου περάτωσης έψησης και στην ακύρωση της Γνωστοποίησης Εγκατάστασης και Λειτουργίας». Μπορεί φυσικά να επιδιώξει την ακύρωση της απόφασης και του προσφεύγοντας στην Αποκεντρωμένη.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου