Μyschool – Ειδική Αγωγή: Μέχρι πότε γίνεται ο έλεγχος και η οριστικοποίηση στοιχείων μαθητών

Δεν υπάρχουν σχόλια

 


Αφορά μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοίτησαν/φοιτούν σε σχολεία κατά τα σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023

Οδηγίες για τον έλεγχο και την οριστικοποίηση των στοιχείων των μαθητών στο Myschool έχει εκδώσει το υπουργείο Παιδείας, το οποίο καλεί τους διευθυντές των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης να ελέγξουν την ορθότητα των καταχωρισμένων στοιχείων των Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΕΕΑ) μαθητών/μαθητριών (για τα σχολικά έτη 2020-2021, 2021- 2022) και να ολοκληρώσουν την εισαγωγή των στοιχείων για το τρέχον σχολικό έτος 2022-2023 αναφορικά με τις Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΕΕΑ) μαθητών/τριων έως την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023.

Η οριστικοποίηση των στοιχείων θα πρέπει να γίνει από όλες τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, στις σχετικές καρτέλες του Πληροφοριακού Συστήματος ‘myschool’:

«Συγκεντρωτικά Στοιχεία Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών» (Μαθητές -> Στοιχεία Μαθητών -> Συγκεντρωτικά Στοιχεία Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών).

Για κάθε ένα από τα σχολικά έτη (2020-2021, 2021-2022 και 2022-2023) ΟΛΕΣ οι σχολικές μονάδες συμπληρώνουν το πεδίο ΝΑΙ/ΟΧΙ στην καρτέλα:

«Γενικά Στοιχεία» (Αρχική -> Ο Φορέας μου -> Γενικά Στοιχεία -> Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες), που αφορά στην ύπαρξη ή μη σε αυτές μαθητών/μαθητριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Στην περίπτωση «ΝΑΙ», συμπληρώνουν αρχικά τη συγκεντρωτική καρτέλα:

«Συγκεντρωτικά Στοιχεία μαθητών/μαθητριών με ΕΕΑ» και στην συνέχεια, εισέρχονται στις επιμέρους καρτέλες (με τυχόν καταχωρισμένα στοιχεία) για διορθώσεις ή εισαγωγή στοιχείων, όπου απαιτείται.

Αναλυτικές οδηγίες αναφέρονται στον παραπάνω οδηγό (Οδηγός για την καταχώριση στατιστικών στοιχείων μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ) που φοιτούν στα γενικά δημόσια και ιδιωτικά σχολεία), ο οποίος έχει δημοσιευτεί στον ιστότοπο του ΠΣ ‘myschool’.

Οι Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης καλούνται  από το υπουργείο Παιδείας, να εποπτεύσουν τη διαδικασία, να ελέγξουν και να επιβεβαιώσουν την υλοποίηση των ανωτέρω (μέσω των σχετικών στατιστικών αναφορών: «Στατιστικά Στοιχεία Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών») για τα σχολεία ευθύνης τους έως την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2023.

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καλούνται να επιβεβαιώσουν εγγράφως την ολοκλήρωση της διαδικασίας στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ. έως την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2023.

Υπενθυμίζεται ότι η καταχώριση στοιχείων στο ΠΣ ‘myschool’ σχετικά με τους/τις μαθητές/τριες με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης θα πρέπει να γίνεται καθ ́ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και να οριστικοποιείται στο τέλος κάθε σχολικού έτους.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου