Τουρκικές επιχειρήσεις «γεννιούνται» στην Αλεξανδρούπολη

Δεν υπάρχουν σχόλια

 


«Πολιορκία» στην Αλεξανδρούπολη στήνουν οι Τούρκοι με επιχειρηματικά σχήματα που φτιάχνονται από την αρχή ή αναζητούν εταιρείες για εξαγορά.

Το BN εντόπισε τη σύσταση εταιρείας με ημερομηνία 12 Ιουνίου στο ΓΕΜΗ η οποία εντάσσει στο ΑΦΜ της περισσότερες από 10 επιχειρηματικές δραστηριότητες δηλώνοντας τον αντίστοιχο ΚΑΔ στην εφορία.

Συγκεκριμένα, στις 12/06/2023 συστήθηκε η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «DERIN DENIZ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «DERIN DENIZ» με τα ακόλουθα στοιχεία: Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 1771021000 Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης της σύστασης 171071021 Αριθμός Φορολογικού Μητρώου 82155* Αρμόδια Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ(ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ,ΣΟΥΦΛΙΟΥ)

Ο επιχειρηματίας YARAY SERKAN, MUSTAFA SEBAHAT, κάτοικος ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, επιχειρηματίας υπηκοότητας Τουρκίας , δήλωσε στο ΓΕΜΗ τα προσωπικά του στοιχεία στην διεύθυνση «Μιας Στάσης» για να λάβει την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης.

Ο τουρκικής καταγωγής επιχειρηματίας που διαμένει στην Αλεξανδρούπολη επέλεξε τουρκικό όνομα για την επιχείρησή του και απέφυγε το οποιοδήποτε ελληνικό στοιχείο παρότι απευθύνεται στην ελληνική αγορά.

Ο συνέταιρος επιχειρηματίας είναι η σύζυγος του BAGIRKAN ERTAN, NECATI NADIDE η οποία δηλώνει υπηκοότητας Τουρκίας.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 20.000 ευρώ το οποίο κατανέμεται σε 200 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξία 100 ευρώ.

Δεν πρόκειται για την πρώτη εταιρεία που δημιουργείται με Τούρκους αλλά η ελληνική πολιτεία δεν προέβλεψε φορολογικά κίνητρα για τη σύσταση εταιρείας από ένα Τούρκο και ένα Έλληνα επιχειρηματία.

Το καταστατικό της εταιρείας αποτελείται από 10 άρθρα που προσδιορίζουν τον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας και το δικαίωμα της να συστήνει υποκαταστήματα σε όλη την επικράτεια.

Η αρμόδια Δ.Ο.Υ της Αλεξανδρούπολης επιτρέπει στην «DERIN DENIZ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» να κάνει χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, λιανικό εμπόριο εξοπλισμού πληροφορικής ,οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, φωτιστικών ειδών κ.λ.π.

Το βασικό πλεονέκτημα των τουρκικών επιχειρήσεων σε σχέση με τις αντίστοιχες ελληνικές επιχειρήσεις είναι ότι επιτυγχάνουν οι τελικές λιανικές τιμές να διαμορφώνονται πολύ ελκυστικές σε σχέση με τον ανταγωνισμό με αποτέλεσμα οι αντίστοιχες ελληνικές δεν είναι σε θέση να δώσουν πιο χαμηλές τιμές που συμβάλλουν στη μείωση της πελατείας τους.

Επιχειρηματίες που έχουν απέναντι τους τουρκικές επιχειρήσεις λένε ότι πωλούν κάτω του κόστους.

Η επιχειρηματική δραστηριότητα των μουσουλμάνων με τουρκική υπηκοότητα θα ενταθεί στην Αλεξανδρούπολη διότι η πόλη χάρη στην παρουσία των Αμερικανών αποκτά ιδιαίτερη αξία για την γειτονική χώρα.

  • Νίκος Θεοδωρόπουλος
  • ntheo@bankingnews.gr
  • www.bankingnews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου