Παρέμβαση της Ένωσης Στρατιωτικών Ξάνθης για διοικητικά προβλήματα

Δεν υπάρχουν σχόλια

 Αξιότιμε Στρατηγέ.

Την 24η Απριλίου 2023, περιήλθε στο σωματείο μας επιστολή (εν είδει παραπόνου) συναδέλφων μας, που υπηρετούν σε Μονάδα της Ξάνθης, αλλά το τελευταίο διάστημα (από τη 19η Απριλίου 2023) διατέθηκαν, όπως και άλλοι συνάδελφοι από άλλες Μονάδες εκτός Ξάνθης, σε Μονάδα του Έβρου (περιοχή Νοτίου Έβρου), προκειμένου να υποστηρίξουν δράση θέματος.

Όπως αναφέρουν, αντί να εκτελούν οκτάωρες (8ωρες) υπηρεσίες με κυλιόμενο ωράριο (1η ημέρα πρωί, 2η ημέρα μεσημέρι, 3η ημέρα νύκτα, 4η ημέρα ρεπό, κ.ο.κ), εκτελούν εντός 24ώρου δύο (2) οκτάωρες υπηρεσίες [με καθήκοντα (εκτός άλλων) και αυτό του οδηγού], με αποτέλεσμα την έντονη καταπόνησή τους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υγεία και την ασφάλεια, τόσο των ιδίων, όσο και του συνεργαζόμενου με αυτούς προσωπικού.

Παρακαλούμε για την εξέταση του παραπόνου και την παρέμβασή σας, αφ΄ ενός προκειμένου να ομαλοποιηθεί η κατάσταση και αφ’ ετέρου προκειμένου να δοθούν οι ημερήσιες απαλλαγές που δικαιούνται.

Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για παροχή κάθε πληροφορίας και διευκρίνισης.

Οι αποδέκτες για πληροφορία, παρακαλούνται για τις κατά την κρίση τους και αρμοδιότητά τους ενέργειες.

Με σεβασμό.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

  • Βάιος Τσαπρούνης
  • Υπολοχαγός (ΥΠ-Π)

Ο Γεν. Γραμματέας

  • Γεώργιος Λύρατζης
  • Ανθυπολοχαγός (ΔΒ)

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου