«Μυθολογικές Διαδρομές στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» – Ημερίδα στην Κομοτηνή

Δεν υπάρχουν σχόλια

Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης  και το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου του Ερευνητικού Κέντρου  «ΑΘΗΝΑ» διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα, η οποία θα πραγματοποιηθεί  στην αίθουσα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης,  Βασ. Γεωργίου 2, Κομοτηνή, το Σάββατο 11 Μαρτίου 2023 από τις 10.00  έως τις 15.00.

Η ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων  δικτύωσης, διάχυσης και προβολής της Πράξης «Μυθολογικές Διαδρομές  στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» (MIS: 5047101) και των  αποτελεσμάτων της. Η Πράξη εντάσσεται στη Δράση «Υποστήριξη  Περιφερειακής Αριστείας» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία  2014-2020» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της  Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής  Ανάπτυξης).

Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν στοιχεία σχετικά με το περιεχόμενο, τη  μεθοδολογία, την πορεία εξέλιξης και τους στόχους του ερευνητικού  έργου της Πράξης, με στόχο την ενημέρωση όλων των φορέων που  ενδιαφέρονται για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της σε τοπικό,  περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, όπως και για την ενημέρωση  της εκπαιδευτικής κοινότητας και του ευρύτερου κοινού. 

Για τον λόγο  αυτό, θα υπάρξουν σύντομες παρουσιάσεις όλων των πτυχών που αφορούν  στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της Πράξης τόσο για την ανάδειξη του  πολιτισμικού πλούτου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  (Π.Α.Μ.Θ.) ως άξονα τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής, με αφετηρία τη  συστηματική καταγραφή, χαρτογράφηση και ανάδειξη των μύθων που  αναφέρονται σε περιοχές της, όπως αυτοί αναδύονται μέσα από κείμενα  της Αρχαίας Ελληνικής και Λατινικής Λογοτεχνίας, και τη διασύνδεση  αυτών των μύθων με το σύγχρονο τοπίο της Π.Α.Μ.Θ. (φυσικό,  αρχιτεκτονικό, αρχαιολογικό, πολιτιστικό, λαογραφικό, γαστρονομικό,  κ.λπ.) μέσω της ανάπτυξης πληροφοριακού ιστοτόπου και εφαρμογής που θα  επιτρέπουν τη δημιουργία προσωποποιημένων διαδρομών σε περιοχές της  Π.Α.Μ.Θ. με στόχο την υποστήριξη μιας ολοκληρωμένης τουριστικής  εμπειρίας, όσο και για την παιδαγωγική αξιοποίηση του ερευνητικού  υλικού από διδάσκοντες και διδασκόμενους σε όλες τις βαθμίδες της  εκπαίδευσης μέσω ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Θα ακολουθήσει  συζήτηση για τις δυνατότητες μελλοντικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της Πράξης.Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου