Φορολογικές δηλώσεις: Τι προβλέπει η νέα διάταξη για τις εκπρόθεσμες

Δεν υπάρχουν σχόλια


Την κατάργηση του προστίμου για όσους υποβάλλουν εκπρόθεσμα τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος προβλέπει διάταξη που θα συμπεριληφθεί σε σχέδιο νόμου το οποίο θα κατατεθεί την ερχόμενη εβδομάδα στη Βουλή.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα “Καθημερινή, η διάταξη που θα συμπεριληφθεί σε σχέδιο νόμου που θα κατατεθεί την ερχόμενη εβδομάδα στη Βουλή θα προβλέπει την κατάργηση του προστίμου για τους πολίτες που υποβάλουν εκπρόθεσμα τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Σημειώνεται δε πως η κατάργηση του προστίμου εκπρόθεσμης υποβολής φορολογικής δήλωσης θα ισχύσει με την προϋπόθεση ότι το ποσό του φόρου δεν  θα υπερβαίνει τα  100 ευρώ.  Δηλαδή δεν θα επιβάλλεται το πρόστιμο των 100 ευρώ για μηδενικές, πιστωτικές ή και για δηλώσεις που προκύπτει φόρος έως 100 ευρώ.

Πρόστιμα: Σε ποιες περιπτώσεις έχει αναδρομική ισχύ

Μάλιστα, η κατάργηση του προστίμου θα έχει αναδρομική ισχύ για όσους φορολογουμένους υπάρχει εκκρεμοδικία, είτε δηλαδή έχουν προσφύγει στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών είτε στα διοικητικά δικαστήρια.

Τι ισχύει σήμερα

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ορίζονται πρόστιμα από 100 έως 500 ευρώ και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής για τους φορολογουμένους που υποβάλλουν εκπρόθεσμα κάθε χρόνο μετά τις 30 Ιουνίου (συνήθως η ημερομηνία παρατείνεται), τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, εφόσον από την εκκαθάριση των δηλώσεων αυτών προκύψει υποχρέωση καταβολής επιπλέον φόρου και εφόσον τη στιγμή της εκπρόθεσμης υποβολής έχει εκπνεύσει και η προθεσμία καταβολής του φόρου.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες από τις εκπρόθεσμες δηλώσεις προέκυπταν μηδενικά ή πιστωτικά εκκαθαριστικά, οι φορολογούμενοι πλήρωναν μόνο 100 ευρώ πρόστιμο, το οποίο σε περίπτωση πιστωτικού εκκαθαριστικού συμψηφιζόταν με την επιστροφή φόρου.

Σύμφωνα με τον νόμο, σήμερα επιβάλλεται πρόστιμο:

•Με πρόστιμο ύψους 100 ευρώ επιβαρύνεται ο φορολογούμενος που δεν υποβάλει ή υποβάλει εκπρόθεσμα ή υποβάλει ελλιπή φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου.

•Με πρόστιμο ύψους 100 ευρώ επιβαρύνεται ο φορολογούμενος αν από την υποβολή της εκπρόθεσμης δήλωσης προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου. Εάν έχει παρέλθει και η προθεσμία καταβολής του φόρου, τότε επιβαρύνεται και με τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

• Στα 250 ευρώ φτάνει το πρόστιμο αν ο φορολογούμενος είναι επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας και από τη δήλωση που υπέβαλε εκπρόθεσμα προκύπτει φόρος προς πληρωμή και  τηρεί απλογραφικά βιβλία ή 500 ευρώ εφόσον τηρεί διπλογραφικά βιβλία. Τα πρόστιμα αυτά θα διατηρηθούν.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου