Δήμος Καβάλας: 400.000 ευρώ για μελέτες πυροπροστασίας στα 40 σχολικά κτίρια

Δεν υπάρχουν σχόλια

 


O Δήμαρχος Καβάλας, Θόδωρος Μουριάδης, το μεσημέρι της Τρίτης 4 Οκτωβρίου υπέγραψε Σύμβαση με τους εκπροσώπους της ένωση οικονομικών φορέων «ΓΑΙΑ ΑΕ ΜΕΛΕΤΩΝ Δ. ΜΑΜΟΥΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ», Δημήτριο Μαμούνη, και «ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ», Νικηφόρο Γαλάνη, για την «Εκπόνηση Μελετών Αποτύπωσης και Πυροπροστασίας για τα Σχολικά Κτήρια του Δήμου Καβάλας».
Ο Δήμος Καβάλας, προκειμένου να νομιμοποιήσει τα κτίσματα που στεγάζουν σχολικές μονάδες, προχωρά στην εκπόνηση μελετών αποτύπωσης και πυροπροστασίας στις Σχολικές Μονάδες του.

Η εν λόγω Σύμβαση προβλέπει την εκπόνηση μελετών, που αφορούν σε 40 κτήρια, στα οποία λειτουργούν Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια του Δήμου Καβάλας, ώστε να εκδοθούν Πιστοποιητικά Πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και να εντοπιστούν και να τακτοποιηθούν οι τυχόν υπερβάσεις.

Αναλυτικότερα, από τους μελετητές ζητούνται:

  1. η συμπλήρωση των τοπογραφικών διαγραμμάτων με στόχο την επικαιροποίηση της υφιστάμενης κατάστασης
  2. η σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων, στις περιπτώσεις που δεν έχει εκδοθεί Οικοδομική Άδεια, ή δεν έχει πραγματοποιηθεί αποτύπωση
  3. η συμπλήρωση των αρχιτεκτονικών μελετών με στόχο την επικαιροποίηση της υφιστάμενης κατάστασης – με την σύνταξη σχεδίων που απαιτούνται για την νομιμοποίηση του κτίσματος και τεχνική έκθεση
  4. η πλήρης αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης των κτηρίων, στις περιπτώσεις που δεν έχει εκδοθεί Οικοδομική Άδεια, ή δεν έχει πραγματοποιηθεί αποτύπωση του κτηρίου – με την σύνταξη σχεδίων που απαιτούνται για την νομιμοποίηση του κτίσματος και τεχνική έκθεση
  5. η αποτύπωση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης για να ληφθεί υπόψη στην σύνταξη της μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας
  6. η σύνταξη μελέτης πυροπροστασίας – σχεδίων κάτοψης και τεχνικών περιγραφών μονίμων συστημάτων πυροπροστασίας (Ενεργητικής και Παθητικής), και
  7. η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης.

  • Συνολικό κόστος μελετών: 399.137,40 ευρώ
  • Συνολικός χρόνος περαίωσης μελετών: 460 ημέρες

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου