Σχολικά γεύματα: Η λίστα με τα σχολεία – Ποιά συμμέτέχουν στο πρόγραμμα από τη Θράκη

Δεν υπάρχουν σχόλια


Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ με τα σχολεία όπου θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα για τα σχολικά γεύματα τη χρονιά 2022 – 2023.

Πρόκειται για 1.629 σχολικές μονάδες σε όλη την Ελλάδα για το σχολικό έτος 2022 – 2023.

  • Στην Αν. Μακεδ. & Θράκη τα σχολεία που συμμετέχουν είναι:

1.ΑΝ. ΜΑΚΕΔ- ΘΡΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

2 ΑΝ. ΜΑΚΕΔ- ΘΡΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗ Σ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

3 ΑΝ. ΜΑΚΕΔ- ΘΡΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  2ο ΜΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

4 ΑΝ. ΜΑΚΕΔ-ΘΡΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ  3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

5 ΑΝ. ΜΑΚΕΔ-ΘΡΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ  9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

6 ΑΝ. ΜΑΚΕΔ-ΘΡΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ  18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

7 ΑΝ. ΜΑΚΕΔ-ΘΡΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ  17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά στις σχολικές μονάδες που αναφέρονται στον Πίνακα του Παραρτήματος στο ΦΕΚ Από τις διατάξεις της παρούσας ΚΥΑ προκαλείται δαπάνη ύψους 92.000.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ειδικού Φορέα 1033-202 με ΑΛΕ 2310506005 ετών 2022 και 2023, η οποία είναι εντός των ορίων που τίθενται στο τρέχον Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής και αφορά αποκλειστικά και μόνο στην επιχορήγηση του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου