Εγκύκλιος Ιεράς Συνόδου για «Συμπλήρωση ἑκατό ἐτῶν ἀπό τή Μικρασιατική Καταστροφή»

Δεν υπάρχουν σχόλια

  «Γίνου πιστός ἄχρι θανάτου καί δώσω σοι τόν στέφανον τῆς ζωῆς» (Ἀποκάλυψις Ἰωάννου, Β´ 10)Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου