Υπογραφή Σύμβασης για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηριακών εγκαταστάσεων της παλιάς Νομικής

Δεν υπάρχουν σχόλια

 


Το πρώτο μεγάλο βήμα που αφορά στην έναρξη των εργασιών του έργου για την αναβάθμιση των κτηριακών εγκαταστάσεων της παλιάς Νομικής, πραγματοποιήθηκε μόλις χθες  με την υπογραφή της σύμβασης από τον Αντιπρύτανη Οικονομικών Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Καθηγητή κ. Φώτη Μάρη, και την Ανάδοχο εταιρία.

Οι εγκαταστάσεις της παλιάς Νομικής,  βρίσκονται στο κέντρο της πόλης της Κομοτηνής, (Παναγή Τσαλδάρη 1), σε οικόπεδο εμβαδού 29.592,26τ.μ.και σήμερα αποτελεί την  έδρα  του Τμήματος  Ιστορίας Εθνολογίας και του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών, του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας και του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής.Περιλαμβάνει δε, αίθουσες διδασκαλίας, χώρους γραφείων, το φοιτητικό εστιατόριο και το κεντρικό αμφιθέατρο του εκπαιδευτικού συγκροτήματος.

Σε μια περίοδο που η εξοικονόμηση της ενέργειας αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα θέματα που απασχολεί τον πλανήτη, η αναβάθμιση των υφισταμένων κτηρίων συμβάλλει τα μέγιστα στην ώστε να βελτιωθεί η ενεργειακή τους απόδοση και το περιβαλλοντικό αντίκτυπο τους με παρεμβάσεις τόσο στο κτιριακό κέλυφος όσο και στα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα.

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης υλοποιεί το έργο, συμβατικού ποσού δύο εκατομμυρίων εκατόν έξι χιλιάδων εξακοσίων τριάντα ΕΥΡΩ και 66 λεπτών (2.106.630,66€) με ΦΠΑ 24%  (1.698.895,69€  χωρίς ΦΠΑ και 407.734,97 ΦΠΑ 24%), στοχεύοντας πρωτίστως  στη βελτίωση της θερμικής άνεσης και ποιότητας διαβίωσης των φοιτητών, στη μείωση του λειτουργικού κόστους των κτιρίων για δαπάνες σε θέρμανση και ηλεκτρισμό, στη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των κτιρίων, λόγω  της μείωσης των εκπεμπόμενων αερίων θερμοκηπίου για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών τους.

Οι εργασίες προβλέπεται ότι θα ολοκληρωθούν σε ένα χρόνο, περιλαμβάνουν εξωτερική θερμομόνωση των κτιρίων, αλλαγή εξωτερικών κουφωμάτων, υγρομόνωση – θερμομόνωση  δωμάτων,αντικατάσταση του συνόλου των φωτιστικών σωμάτων των κτιρίων με νέα τεχνολογίας led.Επιπλέον θα πραγματοποιηθεί αντικατάσταση των υφιστάμενων λεβήτων με νέους λέβητες υψηλής απόδοσης και καυστήρες μικτής καύσης,όπως επίσης και αντικατάσταση υφιστάμενων κλιματιστικών μονάδων, υφιστάμενης κεντρικής κλιματιστικής μονάδας στον χώρο του αμφιθεάτρου μενέα  (ακολουθώντας  τις  επιταγές  των  διεθνών  κανονισμών  (1253/2014), αντικατάσταση υφιστάμενου αερόψυκτου ψύκτη, καθώς και εγκατάσταση κεντρικού συστήματος ελέγχου (BMS)με γνώμονα την ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας και την μέγιστη εξοικονόμηση.

Το έργο, συμβατικού ποσού δύο εκατομμυρίων εκατόν έξι χιλιάδων εξακοσίων τριάντα ΕΥΡΩ και 66 λεπτών (2.106.630,66€) με ΦΠΑ 24%  (1.698.895,69€  χωρίς ΦΠΑ και 407.734,97 ΦΠΑ 24%), χρηματοδοτείται από το   Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και ΑειφόροςΑνάπτυξη» Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Από την Πρυτανεία

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου