Προ ημερησίας ερωτήματα από τη Δημοτική Παράταξη «Ξάνθη για Όλους», για τη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Δεν υπάρχουν σχόλια

 1ο Ερώτημα

 • Προς
 • τον Δήμαρχο Ξάνθης
 • τον Πρόεδρο του
 • Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης

  Με την αριθ. 26/31-3-2022 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης αποφάσισε την αποστολή αιτήματος, στο ΔΣ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ξάνθης (ΔΕΥΑΞ), για την έκδοση νέας απόφασης, που να παρέχεται έκπτωση επί του αντιτίμου του ύδατος που καταναλώνεται στα άτομα με αναπηρία με ποσοστό άνω του 80% καθώς και στα προστατευόμενα μέλη με το αυτό ποσοστό αναπηρίας, των υπόλοιπων ευπαθών ομάδων, καθώς και των κοινωνικών ομάδων που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, τρίτεκνοι και οι πολύτεκνοι, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και ανάκληση τής δυσμενούς σχετικής απόφασης του 2022.

Στις 28/6/2022 εγγράφως καταθέσαμε ερώτημα στον Πρόεδρο της ΔΕΥΑ Ξάνθης, κ. Καμαρίδη με το οποίο τον ρωτούσαμε να μας ενημερώσει «για ποιο λόγο δεν έχει μέχρι σήμερα εκτελέσει την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  και γιατί δεν έχει εισαχθεί προς συζήτηση και λήψη νέας απόφασης στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΞ».

Επειδή καμία απάντηση δεν πήραμε -όπως συστηματικά συμβαίνει στα ερωτήματα που υποβάλουμε στον κ. Καμαρίδη και αφορούν θέματα λειτουργίας της ΔΕΥΑΞ- πριν καταλήξουμε στο συμπέρασμα πως η προθυμία της Δημοτικής Αρχής στο Δημοτικό Συμβούλιο  να συμφωνήσει στην πρόταση της αντιπολίτευσης που αφορά τη συγκεκριμένη άδικη απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΞ ήταν προσχηματική, σας ερωτάμε και παρακαλούμε να ενημερώσετε το σώμα:

Η απόφαση 26/31-3-2022 του Δημοτικού μας Συμβουλίου έχει αποσταλεί επίσημα στον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΞ, με ποιο αριθμό πρωτοκόλλου και με ποια ημερομηνία;

Παρακαλούμε την ημέρα του Δημοτικού Συμβουλίου να μας επιδώσετε το παραπάνω έγγραφο που αποδεικνύει την αποστολή του αιτήματος του Δημοτικού Συμβουλίου στη ΔΕΥΑ Ξάνθης.

2ο Ερώτημα

 • Προς
 • τον Δήμαρχο Ξάνθης
 • τον Πρόεδρο του
 • Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης

Στις 15/7/2022 το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ την χορήγηση άδειας λειτουργίας Δημόσιας Χρήσης των Κολυμβητικών Δεξαμενών του κολυμβητηρίου Ξάνθης και όχι του περιβάλλοντος χώρου και των κτιρίων που περιβάλλουν το κολυμβητήριο, κάτι για το οποίο μας διαβεβαιώσατε πως όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες θα εισαχθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για να αποφασίσει για την άδεια λειτουργίας τους.

Η πρώτη αστοχία της δημοτικής αρχής ήταν η παραχώρηση του χώρου της αίθουσας  ΑΡΙΩΝ σε αθλητικό σύλλογο κατά παράβαση της παρ. 13 του άρθρου 5 της με αρ. 85/28-3-14 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης με την οποία ορίζεται πως: «Η αίθουσα ΑΡΙΩΝ των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δημοτικού Κολυμβητηρίου μπορεί να διατίθεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε συλλόγους, φορείς ή φυσικά πρόσωπα μόνο για εργαστήρια θεάτρου, χορού (πρόβες, εκμάθηση), σεμινάρια, με δικαίωμα χρήσης ωρών το οποίο καθορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής». Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες μας έχουν γίνει και εργασίας διαμόρφωσης εντός του χώρου. Βεβαίως μετά από τον σάλο που ξεσηκώθηκε η ταμπέλα που είχε αναρτηθεί αποσύρθηκε και ο χώρος σφραγίστηκε.

Ακολούθησε η δεύτερη αστοχία με την υπερχλωρίωση του νερού και το αναγκαστικό άδειασμα της πισίνας και το γέμισμά της εκ νέου με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Το τελευταίο διάστημα παρακολουθούμε δημοσιεύματα και φωτογραφίες στα τοπικά ΜΜΕ και μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παραχώρηση γραφείων σε διάφορους συλλόγους που ήδη τους έχουν διαμορφώσει και καλούν για εγγραφές αθλητών, ενώ στο Δημοτικό Συμβούλιο ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος είχε δηλώσει πως κανένας σύλλογος δεν έχει πάρει και δεν θα πάρει γραφεία.

Κατόπιν τούτων σας παρακαλούμε να μας απαντήσετε για τα παρακάτω:

1) Πέραν από τις δύο κολυμβητικές δεξαμενές υπάρχει άδεια λειτουργίας των κτιρίων που βρίσκονται στον περιβάλλον χώρο του κολυμβητηρίου (γραφεία, τουαλέτες κλπ);

2) Αυτή τη στιγμή υπάρχουν αθλητικοί σύλλογοι που πέραν της χρήσης των χώρων εντός του κολυμβητηρίου (αποδυτήρια, τουαλέτες, αποθήκες) έχουν λάβει από εσάς άδεια για την λειτουργία γραφείων στον περιβάλλοντα χώρο;

3) Η αρμοδιότητα για την παραχώρηση και τη  χρήση αυτών των χώρων από ποιο όργανο καθορίζεται με ποιους όρους και ποιες προϋποθέσεις;

3ο Ερώτημα

 • Προς
 • τον Δήμαρχο Ξάνθης
 • τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑ Ξάνθης

Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν απευθυνθεί σε εμάς δημότες κάτοικοι του οικισμού Πετροχωρίου, οι οποίοι διαπίστωσαν με έκπληξή τους ότι στον τελευταίο λογαριασμό ύδρευσης της ΔΕΥΑΞ υπάρχει ως χρέωση ένα αυθαίρετο ποσό – χαράτσι – 85 ευρώ, χωρίς να γνωρίζουν ακριβώς το λόγο!!!

Σε μία περίοδο που οι δημότες μας βιώνουν έντονη οικονομική πίεση από τις αυξήσεις της ενέργειας έρχεται αυθαίρετα και η ΔΕΥΑΞ να προσθέσει ένα ακόμη χαράτσι.

Αν το ποσό αυτό αφορά συμμετοχή των πολιτών σε έργο της ΔΕΥΑΞ θεωρούμε απαράδεκτο το γεγονός ότι για τα έργα υποδομής που έχουμε υποχρέωση ως Δήμος να κατασκευάζουμε στην Ξάνθη να μετακυλίουμε το κόστος στους δημότες -καταναλωτές, οι οποίοι ήδη πληρώνουν ένα από τα ακριβότερα τιμολόγια ΔΕΥΑ στην Ελλάδα.

Λαμβάνοντας επίσης υπόψη το γεγονός ότι στις προεκλογικές δεσμεύσεις του συνδυασμού σας είχατε υποσχεθεί μείωση των τιμολογίων της ΔΕΥΑ Ξάνθης, υπόσχεση την οποία έχετε καταφανώς αθετήσει εμπαίζοντας για άλλη μια φορά τους πολίτες της Ξάνθης, παρακαλούμε να μας απαντήσετε αναλυτικά στα παρακάτω ερωτήματα :

1) Σε πόσους (αριθμητικά) λογαριασμούς της ΔΕΥΑΞ έχει χρεωθεί το επιπλέον ποσό των 85 ευρώ, σε ποιες περιοχές του Δήμου μας και για ποιον λόγο;

2) Αν αφορά εκτέλεση κάποιου έργου, ποιο συγκεκριμένο έργο αφορά, από που χρηματοδοτήθηκε, ποιος είναι ο προϋπολογισμός του, τι προέβλεπε η μελέτη του και τέλος με ποια αιτιολογία και για ποιο σκοπό έγινε η επιπλέον αυτή χρέωση στους λογαριασμούς της ΔΕΥΑΞ;

3) Σε ποιες ακριβώς διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας προβλέπεται η παραπάνω επιπλέον χρέωση;

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ

“ΞΑΝΘΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ”

 • Μελισσόπουλος Σάββας
 • Σταυρακάρας Παναγιώτης
 • Παπαδάκης Θεοφάνης
 • Τσαρεκτσή Τζενάν
 • Τοπ Σινάν
 • Χαριτωνίδου Ειρήνη
 • Καλογερής Γεώργιος
 • Tσαΐρογλου Μανιώ 

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου