Προκήρυξη 10 θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. στο Νοσοκομείο Ξάνθης

Δεν υπάρχουν σχόλια

 


Η Διοίκηση του Νοσοκομείου Ξάνθης σε συντονισμένες προσπάθειες με την 4η ΥΠΕ και την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την προκήρυξη 10 θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.
Η εξέλιξη αυτή συνιστά μια μεγάλη επιτυχία του Νοσοκομείου μας αλλά και μια αναγνώριση των αναγκών, με στόχο την συνεχή βελτίωση των υγειονομικών υπηρεσιών στο Νομό Ξάνθης.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας αλλά και τον Διοικητή της 4ης ΥΠΕ κ. Τσαλικάκη, για την αμέριστη συμπαράσταση στο Νοσοκομείο Ξάνθης.

Ειδικότερα:
1 θέση Επιμελητή Β’ Αναισθησιολογίας
2 θέσεις Διευθυντή Εσωτερικής Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας (για την ΜΕΘ)
1 θέση Επιμελητή Α’ Εσωτερικής Παθολογίας
1 θέση Επιμελητή Β’ Εσωτερικής Παθολογίας
1 θέση Επιμελητή Α’ Χειρουργικής
1 θέση Επιμελητή Β’ Ορθοπεδικής και Τραυματιολογίας
1 θέση Επιμελητή Α’ Μαιευτικής και Γυναικολογίας
1 θέση Επιμελητή Α’ Καρδιολογίας
1 θέση Επιμελητή Α’ Νεφρολογίας

ΑΔΑ: 6ΥΩΔ465ΦΥΟ-ΑΧΝ

ΦορέαςΕιδικότηταΒαθμόςΑριθμός Θέσεων
 

Γ.Ν. ΞΑΝΘΗΣ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α’1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (για τη Μ.Ε.Θ.)ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ2
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α’1
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’1
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α’1
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ (για το ΤΕΠ)ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α’1
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α’1

 

                                                                                                              Η Διοικητής

Ροφαέλα Ελένη

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου