Λεωφορείο για τη μεταφορά τους ζητούν οι στρατιωτικοί που μένουν στις Σέρρες και υπηρετούν στο Σιδηρόκαστρο

Δεν υπάρχουν σχόλια

 


1.
Η Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ. ως θεσμικό συλλογικό όργανο το οποίο ενεργεί για τα εργασιακά δικαιώματα των στελεχών των Ε.Δ. της ΠΕ Σερρών, αιτείται την εξασφάλιση υπηρεσιακού οχήματος για μετάβαση και επιστροφή των στελεχών που διαμένουν στην πόλη των Σερρών και υπηρετούν στο Σιδηρόκαστρο Σερρών.

2.Σας γνωρίζεται ότι απαιτείται η διάθεση και έναρξη κίνησης οχήματος ανάλογης χωρητικότητας (αριθμού θέσεων) για τα στελέχη της ανωτέρω περίπτωσης, όπως εφαρμόζεται ήδη απαράμιλλα μόνο για τις διοικήσεις των Μονάδων.

3.Το αίτημα επικεντρώνεται στο πλαίσιο υπερβάλλουσας αύξησης των καυσίμων που επιδρούν με εξαιρετική δυσμένεια στον οικογενειακό προγραμματισμό του στρατιωτικού προσωπικού που υπηρετεί στο Σιδηρόκαστρο Σερρών και επιπροσθέτως εδράζεται στην αρχή της ίσης αντιμετώπισης των στελεχών άλλων τόπων (π.χ. Αττικής), για τους οποίους υπάρχει ανάλογη μέριμνα, ώστε εν τέλει να αποκατασταθεί το αίσθημα δικαίου.

4.Οι κ.κ. Βουλευτές, ως αντιπρόσωποι του Έθνους, στους οποίους αποστέλλεται το παρόν, παρακαλούνται προς αξιολόγηση και κρίση του τιθέμενου θέματος που επίκεντρο έχει τη μέριμνα των στελεχών των Ε.Δ. και για τις περαιτέρω εν αναμονή κοινοβουλευτικές ενέργειες, δια των μέσων κοινοβουλευτικού ελέγχου, προκειμένου το Σωματείο μας να ενημερώσει τα μέλη του.

5.Ο ΑΔΦ Σερρών παρακαλείται, περί του τοπικού ενδιαφέροντος θέματος, για τις περαιτέρω ενέργειές του στο πλαίσιο του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45) «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», των σχετικών απαντητικών χρονικών προθεσμιών και των διαλαμβανομένων της παραγράφου 8γ του άρθρου 30 Γ του Ν.1264/1982.

6.Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών παρακαλείται για τις δικές της συλλογικές ενέργειες και την απάντηση στο τιθέμενο θέμα ώστε το Σωματείο μας να ενημερώσει τα μέλη του.

7.Στα ΜΜΕ αποστέλλεται το έγγραφο για τις δικές τους ενέργειες.

8.Στα Τακτικά Μέλη μας κοινοποιείται το παρόν στο πλαίσιο της αδιάλειπτης διαφάνειας, που χαρακτηρίζει την Ένωση και την εν συνόλω πορεία των ενεργειών που τα αφορούν.

9.Είμαστε στη διάθεσή σας, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και διευκρίνιση καθώς και για περαιτέρω στοιχειοθέτηση των θεμάτων του Σωματείου μας τα οποία εδράζονται υπό δεδομένα αντικειμενικότητας, κοινωνικής και επαγγελματικής δικαιοσύνης με απόληξη την έλλογη εξομάλυνση του εργασιακού βίου των στρατιωτικών.

-Ο- -Ο-

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αθανάσιος Μακράκης Παναγιώτης Σαρακατσάνης

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου