Το νέο Προεδρείο της Νομαρχιακής Επιτροπής Έβρου του Περιφερειακού Τμήματος Θράκης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Δεν υπάρχουν σχόλια

 Ολοκληρώθηκαν οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του νέου της Προεδρείου της Νομαρχιακής Επιτροπής Έβρου του Περιφερειακού Τμήματος Θράκης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Η σύνθεση του Προεδρείου και των μελών της Νομαρχιακής Επιτροπής Έβρου του ΤΕΕ - Θράκης έχει ως εξής:

  • Πρόεδρος: Τσιακίρης Απόστολος, Πολιτικός Μηχανικός
  • Αντιπρόεδρος: Σιδέρης Παναγιώτης, Πολιτικός Μηχανικός
  • Γεν. Γραμματέας: Τοκαμάνη Γεωργία, Πολιτικός Μηχανικός
  • Μέλος: Λάμπογλου Μαρίνα, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός
  • Μέλος: Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού Λειτουργίας των Νομαρχιακών Επιτροπών του ΤΕΕ:

Οι Νομαρχιακές Επιτροπές επεξεργάζονται τα θέματα αποκλειστικά νομαρχιακού ενδιαφέροντος και εισηγούνται σχετικά στην Αντιπροσωπεία που τις έχει ορίσει ή την αντίστοιχη Διοικούσα Επιτροπή. Μπορούν επίσης να  κάνουν προτάσεις και για γενικότερα θέματα.

Από το ΤΕΕ-Θράκης   

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου