«Πράματα και θάματα»… στη ΔΕΥΑΞ

Δεν υπάρχουν σχόλια


 Κ. πρόεδρε και αντιπρόεδρε, της ΔΕΥΑΞ

Σήμερα, ημέρα Τρίτη 28 Ιουνίου 2022, σε έκτακτη και πάλι συνεδρίαση, «δια αλληλογραφίας», ζητήθηκε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης της πράξης με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ», Υποέργο 3 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΗΣ Ν. ΜΟΡΣΙΝΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΜΟΙΡΟΥ».

  • Στις 23-6-2022 ημέρα Πέμπτη, σε έκτακτη και πάλι συνεδρίαση, «δια αλληλογραφίας», ζητήθηκε και εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της ΔΕΥΑΞ, η απόφαση για κατευθείαν ανάθεση!
  • Στις 24-6-2022 ημέρα Παρασκευή, γίνεται ανάθεση στο μελετητή, μεσολαβεί Σαββατοκύριακο και,
  • Στις 27-6-2022 ημέρα Δευτέρα, ορίζεται ο επιβλέπων μηχανικός!
  • Την επομένη ημέρα 28-6-2022, δηλαδή σήμερα Τρίτη… ζητάτε να γίνει η παραλαβή της μελέτης!

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ :

Είναι δυνατόν μια μελέτη που αδυνατεί να συντάξει η Υπηρεσία και «βγάζει ένα κοστολόγιο» αμοιβής κοντά στις 30,000€, να γίνεται μέσα σε τόσες λίγες ημέρες;

Είναι δυνατόν μια μελέτη, που καλύπτει μια ολόκληρη περιοχή να συντάσσεται από μελετητή να εκπονείται, να παραδίδεται, να παραλαμβάνεται και να εγκρίνεται… σε 4 ημέρες;

Ποιος «πήρε», την απευθείας ανάθεση;

Ποιος ορίστηκε επιβλέπων μηχανικός;

Ποιος ή ποιοι παρέλαβαν τη μελέτη;

Γιατί παρακάμφθηκαν ΠΕ μηχανικοί για την υπογραφή της βεβαίωσης παραλαβής της μελέτης και ορίσθηκαν ΤΕ μηχανικοί;

Πόσοι, ποιοι και γιατί, μπορούν να τα ψηφίσουν όλα αυτά;

«Πράματα και θάματα»… κύριε πρόεδρε;

  • Επικεφαλής παράταξης
  • «ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ»

Χαράλαμπος Αθ. Δημαρχόπουλος

π. Δήμαρχος Ξάνθης

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου