Με 4 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Τοπείρου

Δεν υπάρχουν σχόλια

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο).

Η ημερήσια διάταξη:

ΘΕΜΑ 1ο: 1η Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος 2022. (Εισήγηση: Δήμαρχος).

ΘΕΜΑ 2ο: 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022. (Εισήγηση: Ιωάννης Κιοσσές).

ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση για την παραχώρηση-εκμίσθωση δημοτικής έκτασης με δημοπρασία με σκοπό την δημιουργία εμπορικού καταστήματος γεωργικών εργαλείων στη τοπική Κοινότητα Ευλάλου στο αγρόκτημα Δεκάρχου και εξουσιοδότηση Δημάρχου ή του νόμιμου αναπληρωτή του για υπογραφή της σχετικής σύμβασης. (Εισήγηση: Γεώργιος Γρηγοριάδης).

ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση για την παραχώρηση-εκμίσθωση δημοτικής έκτασης με δημοπρασία για ανέγερση βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και εκπαιδευτικού κέντρου για την ανάπτυξη σύγχρονων μεθόδων μελισσοκομίας και την προώθηση άλλων νέων καλλιεργειών αγροτικών προϊόντων στη Κοινότητα Ευλάλου στο αγρόκτημα Ορφανού και εξουσιοδότηση Δημάρχου ή του νόμιμου αναπληρωτή του για υπογραφή της σχετικής σύμβασης. (Εισήγηση: Γεώργιος Γρηγοριάδης).

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου