Τι ισχύει για την τηλεργασία

Δεν υπάρχουν σχόλια

 Για πρώτη φορά οι εργοδότες θα καταβάλλουν μηνιαίως αποζημίωση στους τηλεργαζόμενους για το κόστος που επωμίζονται εξ αιτίας της τηλεργασίας. Τα ποσά καθορίσθηκαν με υπουργική απόφαση.

Από το Γραφείο Τύπου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ανακοινώθηκε ότι το ελάχιστο ποσό που θα καταβάλλουν μηνιαίως οι εργοδότες στους τηλεργαζόμενους είναι:

Χρήση οικιακού χώρου εργασίας: 13 ευρώ/μήνα

Κάλυψη του κόστους επικοινωνιών: 10 ευρώ /μήνα

Συντήρηση του εξοπλισμού: 5 ευρώ/μήνα

Αν η τηλεργασία παρασχεθεί για λιγότερες από 22 ημέρες ανά μήνα, τότε, θα καταβάλλεται στον εργαζόμενο το 1/22 των δαπανών ανά ημέρα τηλεργασίας.

Αν η συσκευές παρέχονται από τον εργοδότη δεν καταβάλλεται η σχετική δαπάνη.

Επίσης δεν καταβάλλεται αποζημίωση για το κόστος των επικοινωνιών αν ο εργοδότης το καλύπτει απ’ ευθείας, μέσω χωριστής σύμβασης με τον πάροχο διαδικτύου – κινητής και σταθερής τηλεφωνίας.

Τα ποσά δεν υπόκεινται σε οποιοδήποτε φόρο ή τέλος, δεν αποτελούν αποδοχές αλλά εκπιπτέα δαπάνη για την εργοδοτική επιχείρηση.Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου