Δάνεια για πληγέντες από την πλημμύρα και τη χαλαζόπτωση του Ιουλίου 2019 στην Κομοτηνή

Δεν υπάρχουν σχόλια

 

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ σύμφωνα με το οποίο δίνεται η δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα να λάβουν τραπεζικό δάνειο για την αποκατάσταση κτιριακών ζημιών που προκλήθηκαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα και τη χαλαζόπτωση της 10ης Ιουλίου 2019 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης.

Το μέγιστο ποσό εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου ανέρχεται στο 75% ενώ το ποσό συνολικά για τον Νομό ανέρχεται σε 1.476.900 ευρώ.

Να σημειωθεί ότι δικαιούχοι του δανείου είναι όσοι είχαν υποβάλει αιτήσεις για αποζημίωση στον Δήμο Κομοτηνής.

Όσοι ενδιαφέρονται να κάνουν χρήση της συγκεκριμένης απόφασης την οποία υπογράφει ο
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης θα πρέπει ν’ απευθύνονται στα Πιστωτικά Ιδρύματα (τράπεζες).

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου