Φορολογική δήλωση 2024: Ποιοι πληρώνουν πριν καν ανοίξει το Taxisnet

Δεν υπάρχουν σχόλια

 


Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ επιβάλλουν δικλίδες ασφαλείας με στόχο την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής από εποχικές επιχειρήσεις και φέρνουν πληρωμή φόρου ακόμα και πριν από την φορολογική δήλωση.

Ο έλεγχος έχει αποκαλύψει την ύπαρξη υψηλών τζίρων σε πολλές εποχικές επιχειρήσεις, ωστόσο, αυτές εξαφανίζονται στο τέλος της περιόδου, αφήνοντας απλήρωτο το ΦΠΑ και τον φόρο εισοδήματος.

Με τη διάταξη που προβλέπει το σχέδιο νόμου, δίνεται η δυνατότητα για ενδιάμεσο προσδιορισμό του φόρου, με σκοπό την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Αυτό σημαίνει ότι ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός μπορεί, σε περιπτώσεις όπου συνυπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια που υποδεικνύουν επικείμενο κίνδυνο φοροδιαφυγής (όπως εποχικές ή νεοσυσταθείσες επιχειρήσεις), ή όταν υπάρχουν ειδικές ενδείξεις ότι ο φορολογούμενος σχεδιάζει να αποχωρήσει από τη χώρα, να προχωρήσει στην εκτίμηση του φόρου πριν από την κανονική προθεσμία υποβολής της φορολογικής δήλωσης ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος.

Σύμφωνα με το άρθρο 36 του νομοσχεδίου, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η φορολογική διοίκηση μπορεί να προχωρήσει στον ενδιάμεσο προσδιορισμό του φόρου, βασιζόμενη σε όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, πριν από την προθεσμία υποβολής της φορολογικής δήλωσης.

Εξαιρετικές περιστάσεις θεωρούνται όταν:

α) Η δραστηριότητα του φορολογούμενου είναι εποχική, προέρχεται από επιχείρηση που ιδρύθηκε τα τελευταία τρία χρόνια και υπάρχουν ενδείξεις φοροδιαφυγής, όπως η μη υποβολή δηλώσεων.

β) Υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις ότι ο φορολογούμενος προτίθεται να αποχωρήσει από τη χώρα.

Η διαδικασία προσδιορισμού φόρου συνοδεύεται από μια εντολή ελέγχου, με βάση την οποία εκδίδεται διορθωτικός προσδιορισμός φόρου εντός ενός έτους από την έκδοση της πράξης ενδιάμεσου προσδιορισμού φόρου.

Ο φορολογούμενος έχει τη δυνατότητα να προσφύγει άμεσα εναντίον της πράξης ενδιάμεσου προσδιορισμού φόρου στο αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο, χωρίς την ανάγκη να καταθέσει προσφυγή προηγουμένως.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, οι φορολογούμενοι ασκούν πρώτα προσφυγή στη Διεύθυνση Επίλυσης.

Με βάση άλλη διάταξη του νομοσχεδίου, θέτεται ανώτατο χρονικό όριο για την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, αρχικά ένα έτος από την επικοινωνία της εντολής ελέγχου, με τη δυνατότητα παράτασης κατά 6 μήνες, εφόσον ο έλεγχος έχει ήδη ξεκινήσει, και πάλι κατά 6 μήνες περισσότερο, εάν είναι εφικτή η ολοκλήρωσή του.

Πηγή: ieidiseis.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου