Δεν αργεί η ίδρυση Αγροτικού Τμήματος στο Επιμελητήριο Ξάνθης

Δεν υπάρχουν σχόλια


Σε ανοικτή διαβούλευση με το αρμόδιο υπουργείο, Επιμελητήρια και αγρότες.

Οι αγρότες έχουν μόνο να κερδίσουν από την ίδρυση Αγροτικού Τμήματος στο Επιμελητήριο Ξάνθης. Θα είναι πιο οργανωμένοι και θα συμμετέχουν σε περισσότερες εκθέσεις.

Όλο και πιο κοντά βρίσκεται η ίδρυση Αγροτικού Τμήματος στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ξάνθης με σκοπό να δοθούν στους αγρότες της περιοχής όλα εκείνα τα εργαλεία που χρειάζονται για να αναδείξουν τον πρωτογενή τομέα ως κύριο μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Όπως, χαρακτηριστικά, αναφέρει για το θέμα ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Ξάνθης, κύριος Στέλιος Μωραΐτης, «σημαντικά είναι τα βήματα που γίνονται προς την κατεύθυνση ίδρυσης Αγροτικών Τμημάτων στα Επιμελητήρια της χώρας και μάλιστα πολύ σύντομα θα δούμε τα αποτελέσματα».


Ειδικότερα, σε ανοικτή διαβούλευση βρίσκονται τα Επιμελητήρια με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τους αγρότες, προκειμένου να οριοθετηθεί το πλαίσιο λειτουργίας των Αγροτικών Τμημάτων.

Όπως σημειώνεται, σκοπός των Αγροτικών Τμημάτων είναι η κάθε μορφής ενημερωτική, οργανωτική και επαγγελματική στήριξη των μελών των επιμελητηρίων, η προαγωγή και προστασία των επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων τους, αλλά και η προώθηση συνεργασιών που ενισχύουν τη συμβολή του αγροτικού τομέα στη στήριξη της οικονομίας και στην τοπική ανάπτυξη.

«Ως Επιμελητήριο Ξάνθης είμαστε θετικοί στην προσπάθεια ίδρυσης Αγροτικών Τμημάτων στα Επιμελητήρια καθώς πρόκειται για τον πλούτο της περιοχής, τον πρωτογενή τομέα. Οι αγρότες έχουν μόνο να κερδίσουν από την ίδρυση Αγροτικού Τμήματος στο Επιμελητήριο Ξάνθης. Θα είναι πιο οργανωμένοι και θα συμμετέχουν σε περισσότερες εκθέσεις. Θεωρώ πως θα συγκεντρώσει μεγάλο ενδιαφέρον», σημειώνει, μεταξύ άλλων, ο κύριος Στέλιος Μωραΐτης.

Να σημειωθεί ότι οι ραγδαίες αλλαγές στο οικονομικό περιβάλλον και οι σοβαρές ενδείξεις αλλαγών στην Κοινή Γεωργική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέδειξαν την έλλειψη συμμετοχικής συμφωνημένης αγροτικής πολιτικής στην Ελλάδα, αλλά και στις Περιφέρειες, που είναι το σχεδιαστικό αναπτυξιακό επίπεδο.

Παράλληλα, το κενό που υπάρχει στην εκπροσώπηση των αγροτών στα θεσμικά όργανα έχει ως αποτέλεσμα να δυσχεραίνει τη διαμόρφωση συμφωνημένης αγροτικής πολιτικής και να στερεί από τους εμπλεκόμενους στον πρωτογενή τομέα, ως βασικού πυλώνα της αγροτικής οικονομίας, εργαλεία στήριξής του.

Προς αυτή την κατεύθυνση, τα αγροτικά τμήματα θα μπορέσουν να συμβάλλουν στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, προκειμένου να ενδυναμωθεί ο αγροτικός τομέας μέσω καινοτόμων πρακτικών, ώστε το φυτικό και ζωικό κεφάλαιο να υποστηριχθεί μέσω συμβουλευτικών κέντρων και να ακολουθηθεί η σωστή προώθηση των ελληνικών αγροτικών προϊόντων.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου