«Ερρίκος Ντυνάν»: Εξαγοράζει τα νοσοκομεία της Euromedica

Δεν υπάρχουν σχόλια

 


Η Ημιθέα Μ.Α.Ε. ιδιοκτήτρια του «Ερρίκος Ντυνάν» εξαγοράζει τα νοσοκομεία της Farallon που ελέγχει τη Euromedica.

Ανακατατάξεις έρχονται στον τομέα της υγείας με τον νέο όμιλο που δημιουργείται έπειτα από τη συμφωνία.

Για την εξαγορά έχει επιτευχθεί καταρχήν συμφωνία ανάμεσα στην Ημιθέα Μ.Α.Ε., ιδιοκτήτρια του «Ερρίκος Ντυνάν» και τη Farallon που ελέγχει τη Euromedica.

Ο νέος όμιλος που δημιουργείται στον χώρο της Υγείας θα έχει περισσότερους από 2.500 εργαζομένους και 1.380 κλίνες νοσηλείας.

Όπως ανακοίνωσε η Ημιθέα Μ.Α.Ε. η Euromedica θα περιοριστεί στη λειτουργία των διαγνωστικών κέντρων της.

Βάσει της συμφωνίας η διαδικασία εξαγοράς που είναι σε εξέλιξη προβλέπει την απόκτηση από το «Ερρίκος Ντυνάν» έξι Γενικών και Μαιευτικών Κλινικών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ρόδο και Κοζάνη, ενός Κέντρου Αποκατάστασης στη Θεσσαλονίκη, καθώς και των συμμετοχών σε άλλα Κέντρα Αποκατάστασης και εταιρείες προμηθειών που ανήκουν στην Euromedica.

Η Ημιθέα Μ.Α.Ε και η Euromedica είχαν ξεκινήσει από πέρυσι διαβουλεύσεις για τη συγχώνευσή τους και τη δημιουργία ενός νέου σχήματος στο οποίο το «Ερρίκος Ντυνάν» θα είχε πλειοψηφική μετοχική θέση.

Με τη νέα καταρχήν συμφωνία, τα διαγνωστικά κέντρα αποσπώνται και παραμένουν στον έλεγχο της Euromedica, ενώ όλα τα νοσοκομεία της εξαγοράζονται από την ιδιοκτήτρια εταιρία του «Ερρίκος Ντυνάν».

  • Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

«Η εταιρεία ΗΜΙΘΕΑ Μ.Α.Ε., ιδιοκτήτρια του νοσοκομείου ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ, ανακοινώνει ότι ήρθε σε καταρχήν συμφωνία με την Farallon για την εξαγορά του βασικού κορμού του Ομίλου EUROMEDICA, μετά την απόσχιση των Διαγνωστικών Κέντρων.

Η εξαγορά αφορά 6 Γενικές και Μαιευτικές Κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ρόδο και Κοζάνη, 1 Κέντρο Αποκατάστασης στη Θεσσαλονίκη και συμμετοχές σε άλλα Κέντρα Αποκατάστασης και εταιρείες Προμηθειών, Πληροφορικής και Εκμετάλλευσης Ακινήτων.

Στόχος της εξαγοράς είναι να δημιουργηθεί ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους υγείας στην Ελλάδα που θα προσφέρει υπηρεσίες δευτεροβάθμιας περίθαλψης μέσα από ένα δίκτυο νοσοκομείων και κλινικών με ευρεία γεωγραφική κάλυψη της Ελληνικής επικράτειας.

Ο νέος αυτός όμιλος θα απασχολεί πάνω από 2.500 εργαζομένους, διαθέτοντας περισσότερες από 1.380 κλίνες δευτεροβάθμιας φροντίδας πανελληνίως, έχοντας τη δυνατότητα να νοσηλεύει πάνω από 120.000 περιστατικά τον χρόνο και να εξυπηρετεί περισσότερα από 750.000 εξωτερικά περιστατικά στο δίκτυο των κλινικών του.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία εξαγοράς είναι σε εξέλιξη και η ολοκλήρωσή της τελεί υπό την έγκριση της αρμόδιας Αρχής Ανταγωνισμού και τη λήψη των προβλεπόμενων από το Νόμο εγκρίσεων».

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου