Πιο ελκυστικοί για τις γυναίκες οι άνδρες «παραμυθάδες»

Δεν υπάρχουν σχόλια

 

Σύμφωνα με νέα έρευνα, οι άνδρες που ξέρουν να λένε καλές ιστορίες, φαίνονται πιο ελκυστικοί στα μάτια των γυναικών και αυτόματα γίνονται πιο επιθυμητοί «στόχοι» για μακροχρόνιες σχέσεις. Γιατί;

Νέα μελέτη ερευνητών του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου της Βόρειας Καρολίνας και του Τμήματος Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου του Μπάφαλο, στις ΗΠΑ, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ικανότητα των ανδρών να αφηγούνται ιστορίες επηρεάζει την ελκυστικότητά τους στα μάτια των γυναικών -υπό προϋποθέσεις.

Συγκεκριμένα, η μελέτη, η οποία δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Personal Relationships, διαπίστωσε ότι οι γυναίκες αντιλαμβάνονται πιο ελκυστικούς για μακροχρόνια σχέση εκείνους τους άνδρες οι οποίοι μπορούν να πουν μία καλή ιστορία, μάλλον επειδή αυτή η ικανότητα τις οδηγεί να τους αντιλαμβάνονται ως έχοντες υψηλότερο στάτους.

Ωστόσο, η ίδια μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ικανότητα αφήγησης δεν επηρεάζει τον τρόπο αξιολόγησης από τις γυναίκες των ανδρών ως πιθανών στόχων για βραχυπρόθεσμες σχέσεις, ενώ για τους άνδρες, το κατά πόσο οι γυναίκες είναι ή όχι καλές αφηγήτριες, δεν διαπιστώθηκε να παίζει κανέναν ρόλο, σε κανένα πλαίσιο.

  • Πιο ελκυστικοί για τις γυναίκες οι άνδρες «παραμυθάδες»

  Για να καταλήξουν στα συμπεράσματά τους, οι Αμερικανοί ερευνητές πραγματοποίησαν τρία διαφορετικά πειράματα, εξετάζοντας τις διαφορές της επίδρασης της ικανότητας αφήγησης στον τρόπο που αντιλαμβάνονται τα δύο φύλα την ελκυστικότητα ενός ατόμου ως συντρόφου, σε βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη σχέση.

Στο πρώτο πείραμα, οι ερευνητές παρείχαν στους συμμετέχοντες πληροφορίες σχετικά με την ικανότητα ενός πιθανού συντρόφου στην αφήγηση ιστοριών, ενώ στο δεύτερο πείραμα, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να διαβάσουν οι ίδιοι είτε μία κακογραμμένη είτε μία καλογραμμένη ιστορία, την οποία είχε γράψει ένας πιθανός σύντροφος.

Ο τρόπος που οι συμμετέχοντες αντέδρασαν στις πληροφορίες που έλαβαν στα πλαίσια των δύο αυτών πειραμάτων, οδήγησαν τους ερευνητές στα εξής συμπεράσματα:

Οι άνδρες δεν αλλάζουν τον τρόπο που αξιολογούν την ελκυστικότητα των γυναικών ως συντρόφων είτε μακροπρόθεσμων είτε βραχυπρόθεσμων, ανεξαρτήτως της ικανότητας που έχουν αυτές να λένε ιστορίες.

Οι γυναίκες αξιολόγησαν ως πιο ελκυστικούς για μακροπρόθεσμη σχέση τους άνδρες πιθανούς συντρόφους, όταν άκουσαν ή διαπίστωσαν διαβάζοντας, ότι αυτοί μπορούν να πουν μία καλή ιστορία.

Η ικανότητα των ανδρών να αφηγούνται ιστορίες δεν αλλάζει το κατά πόσο οι γυναίκες τους θεωρούν ως πιο ελκυστικούς για βραχυπρόθεσμη σχέση.

  • Γιατί οι γυναίκες επιλέγουν άνδρες που ξέρουν να λένε καλές ιστορίες;

  Στο τρίτο πείραμα, παρουσιάστηκαν στους συμμετέχοντες πιθανοί σύντροφοι οι οποίοι είχαν διαφορετικά επίπεδα ικανότητας αφήγησης ιστοριών. Αυτήν τη φορά, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες όχι μόνο να αξιολογήσουν την ελκυστικότητα των πιθανών συντρόφων, αλλά και να πουν κατά πόσο τους θεωρούν «δημοφιλείς», «καλούς ηγέτες», «πρότυπα» και «άξιους θαυμασμού».

Τα αποτελέσματα του τρίτου πειράματος οδήγησαν την ερευνητική ομάδα στο συμπέρασμα πως η μεγαλύτερη ικανότητα αφήγησης οδηγεί σε αντιλήψεις υψηλότερου status, οι οποίες ενισχύουν με τη σειρά τους τον βαθμό ελκυστικότητας στα μάτια των γυναικών.

Με άλλα λόγια, οι ερευνητές προτείνουν ότι ο λόγος που οι γυναίκες θεωρούν πιο ελκυστικούς για μακροχρόνιες σχέσεις τους άνδρες που λένε καλύτερες ιστορίες, είναι επειδή θεωρούν αυτή τους την ικανότητα ως ενδεικτική υψηλότερης κοινωνικό-οικονομικής κατάστασης και θέσης.

«Η ικανότητα αφήγησης φαίνεται να βοηθά τους άνδρες να προσελκύουν μακροπρόθεσμους συντρόφους. Από εξελικτική σκοπιά οι γυναίκες επιθυμούν τους καλούς παραμυθάδες, γιατί η ικανότητα αφήγησης αντανακλά την ικανότητα ενός ανθρώπου να αποκτήσει πόρους. Οι καλοί αφηγητές είναι πιο πιθανό να επηρεάσουν τους άλλους ή να κερδίσουν θέσεις εξουσίας στην κοινωνία», εξηγούν οι συγγραφείς της μελέτης.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου