Ρεύμα: Τι είναι οι έξυπνοι μετρητές-Τα οφέλη για τους καταναλωτές

Δεν υπάρχουν σχόλια

 


Έπεσαν οι υπογραφές για το έργο των έξυπνων μετρητών του ηλεκτρικού ρεύματος κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε την Τρίτη (7/11) ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) Werner Hoyer.

Το έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση συνολικά 7,3 εκατομμυρίων έξυπνων μετρητών για την εξυπηρέτηση όλων των καταναλωτών χαμηλής τάσης.

Οι νέοι μετρητές, εκ των οποίων 5,3 εκατομμύρια θα είναι μονοφασικοί και οι υπόλοιποι θα είναι τριφασικοί, θα συνδεθούν με αναβαθμισμένο κέντρο τηλεμέτρησης μεγάλης χωρητικότητας.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση θεωρείται έργο κομβικής σημασίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δικτύου και για την επίτευξη των εθνικών στόχων για την προστασία του περιβάλλοντος, που έχουν τεθεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μεταξύ άλλων, αναμένεται να αποφέρει πολλά και ουσιαστικά οφέλη στους καταναλωτές, καθώς οι έξυπνοι μετρητές θα τους επιτρέψουν, μεταξύ άλλων, να παρακολουθούν τη χρήση ενέργειας σε πραγματικό χρόνο, να εξοικονομούν πόρους, να προγραμματίζουν καλύτερα τις δραστηριότητές τους, να συμμετέχουν σε οικονομικά επωφελή προγράμματα της αγοράς και να έχουν ακριβέστατη τιμολόγηση της κατανάλωσής τους.

Σημαντικά λειτουργικά οφέλη θα έχουν επίσης ο ΔΕΔΔΗΕ και οι συμμετέχοντες στην αγορά ενέργειας, κάτι που εμμέσως είναι στο συμφέρον του κοινωνικού συνόλου, με δεδομένο ότι οι νέες υποδομές θα διευκολύνουν τον εντοπισμό τεχνικών απωλειών και ρευματοκλοπών, ενώ παράλληλα θα δημιουργήσουν ένα πολύ απλούστερο οικοσύστημα παροχής υπηρεσιών.

Η ολοκλήρωση της επένδυσης προγραμματίζεται για το 2030, όμως ήδη από τα τέλη του τρέχοντος έτους ο ΔΕΔΔΗΕ θα είναι έχει τη δυνατότητα να τηλεμετρά περίπου το 40% της ενέργειας που καταναλώνεται, ποσοστό που εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει το 55% έως το τέλος του 2024.

Τα οφέλη για τους καταναλωτές

Τα συστήματα αναμένεται να παρέχουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο στους τελικούς πελάτες, να διευκολύνουν την εξοικονόμηση ενέργειας και να στηρίζουν την απόκριση ζήτησης.

Επιπλέον, θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση ζητημάτων που επιβραδύνουν την επίτευξη των ευρωπαϊκών και εθνικών μακροπρόθεσμων στόχων για την ενέργεια και το κλίμα.

  • Στα οφέλη των έξυπνων μετρητών για τον καταναλωτή, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από τον ΔΕΔΔΗΕ περιλαμβάνονται:
  • Η δυνατότητα εξοικονόμησης με αλλαγή προμηθευτή ακόμα και στη διάρκεια της ημέρας και αξιοποίηση διαφορετικών τιμολογίων ανάλογα με την περίοδο χρήσης.
  • Δυνατότητα για συμμετοχή στην αγορά σε μικροπαραγωγούς με αποθήκευση και πώληση ενέργειας και σε καταναλωτές με αμοιβή για μεταφορά τις κατανάλωσης εκτός περιόδων αιχμής.

Οφέλη αναμένονται και για τους προμηθευτές (βελτίωση των ταμειακών ροών, άμεση αποκοπή στις περιπτώσεις που προβλέπεται όπως για ληξιπρόθεσμες οφειλές, συχνή μέτρηση και έκδοση λογαριασμών με μικρότερους χρόνους πληρωμής, πιο ευέλικτα πακέτα προσφορών, πολυζωνική τιμολόγηση) και για το δίκτυο:

Η καταμέτρηση, οι αποκοπές και οι επανασυνδέσεις θα γίνονται απομακρυσμένα σε πολύ μικρότερο χρόνο, διαχείριση και επίλυση των βλαβών απομακρυσμένα και σε πολύ μικρότερο χρόνο, περαιτέρω μείωση των ρευματοκλοπών, δυνατότητα συλλογής δεδομένων και από π.χ. μετρητές φυσικού αερίου ή νερού, κ.ά. 

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου