Μέχρι πότε οι αιτήσεις για το Εξοικονομώ 2023 και ποια τα ποσά επιδότησης

Δεν υπάρχουν σχόλια

 


Στις 15η Νοεμβρίου ολοκληρώνονται οι αιτήσεις από ιδιοκτήτες ακινήτων για το «Εξοικονομώ 2023».

Στο πρόγραμμα, προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ, από τα οποία 60 εκατ. διατίθενται αποκλειστικά για ευάλωτα νοικοκυριά με στόχο την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας, εκτιμάται ότι θα ενταχθούν 20.000 νοικοκυριά.

Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδύσεων κλιμακώνονται από 40 έως 75%, ανάλογα με το εισόδημα του νοικοκυριού, ενώ για το υπόλοιπο ποσό υπάρχει η δυνατότητα δανεισμού με επιδοτούμενο επιτόκιο.

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις είναι:

  • Αντικατάσταση κουφωμάτων
  • Τοποθέτηση/ αναβάθμιση θερμομόνωσης
  • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης
  • Σύστημα ζεστού νερού χρήσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
  • Λοιπές Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας (Σύστημα διαχείρισης smart home).

Για κάθε επιλέξιμη κατοικία (μονοκατοικία ή διαμέρισμα) οι παρεμβάσεις πρέπει να οδηγούν υποχρεωτικά σε αναβάθμιση κατά τουλάχιστον τρεις ενεργειακές κατηγορίες και κατ’ ελάχιστον στην Β’ κατηγορία όταν πρόκειται για ριζική ανακαίνιση, ώστε να εξασφαλίζεται εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας σε ποσοστό άνω του 30%.

Σημειώνεται ότι:

Μετά το πέρας υποβολής των αιτήσεων και μόνο για τις καταρχήν επιλέξιμες αιτήσεις, θα δίνεται προθεσμία 75 ημερών για την υποβολή Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου/Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας.

Εγκεκριμένες αιτήσεις για τις οποίες ο αιτών έχει επιλέξει ότι θα προχωρήσει σε υπαγωγή στο πρόγραμμα με δάνειο λαμβάνουν προθεσμία 120 ημερών για την έναρξη και ολοκλήρωση της διαδικασίας δανειοδότησης. Εντός της προθεσμίας αυτής θα πρέπει να υποβληθεί σε συνεργαζόμενη τράπεζα και να εγκριθεί αίτηση για δανειοδότηση. Εάν παρέλθει άπρακτο το άνω διάστημα, ο αιτών έχει την επιλογή να προχωρήσει με ίδια κεφάλαια.

Εντός 365 ημερών από την υπαγωγή της αίτησης (συνολική προθεσμία), θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το σύνολο του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

Τα ποσοστά επιδότησης

  • Ατομικό εισόδημα έως 5.000 ευρώ/ οικογενειακό εισόδημα έως 10.000 ευρώ: Επιχορήγηση 75% για ιδιοκατοίκηση και 65% για δωρεάν παραχώρηση ή ενοίκιο.
  • Ατομικό εισόδημα από 5.000 έως 10.000 ευρώ/ οικογενειακό εισόδημα από 10.000 έως 20.000 ευρώ: Επιχορήγηση 70% για ιδιοκατοίκηση και 60% για δωρεάν παραχώρηση ή ενοίκιο.
  • Ατομικό εισόδημα έως 10.000 έως 20.000 ευρώ/ οικογενειακό εισόδημα από 20.000 έως 30.000 ευρώ: Επιχορήγηση 55% για ιδιοκατοίκηση και 45% για δωρεάν παραχώρηση ή ενοίκιο.
  • Ατομικό εισόδημα έως 20.000 έως 30.000 ευρώ/ οικογενειακό εισόδημα από 30.000 έως 40.000 ευρώ: Επιχορήγηση 45% για ιδιοκατοίκηση και 40% για δωρεάν παραχώρηση ή ενοίκιο.
  • Ατομικό εισόδημα πάνω από 40.000 ευρώ/ οικογενειακό εισόδημα πάνω από 40.000 ευρώ: Επιχορήγηση 40% για ιδιοκατοίκηση και 40% για δωρεάν παραχώρηση ή ενοίκιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου