Νέοι κανόνες ρυθμίσεων για τα δάνεια μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού

Δεν υπάρχουν σχόλια

 


Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Νέους ευνοϊκότερους κανόνες ρύθμισης δανείων μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού αλλά και προστασία των οφειλετών από τους servicers περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου αναμένεται να ρυθμιστούν ζητήματα που σχετίζονται με την τροποποίηση του μηχανισμού του αλγορίθμου, ώστε να συμπεριλαμβάνει και να αξιολογεί όλα τα δεδομένα, η ρύθμιση που θα προκύπτει να γίνεται αποδεκτή από τον οφειλέτη και να μην απορρίπτεται όπως συμβαίνει σε αρκετές περιπτώσεις έως τώρα.

Με τις νέες ρυθμίσεις:

  • Βελτιώνεται ο μαθηματικός τύπος που εξάγει τους όρους αποπληρωμής της οφειλής, λαμβάνοντας υπόψιν τα εισοδηματικά / περιουσιακά στοιχεία του δανειολήπτη και την προσδοκώμενη ανάκτηση από τη ρευστοποίηση των ακινήτων του. Με τα σημερινά δεδομένα, το εκτιμώμενο τίμημα από τη ρευστοποίηση των προσημειωμένων ακινήτων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο σε όρους παρούσας αξίας με τις δόσεις που θα καταβάλλει ο δανειολήπτης σε βάθος χρόνου μέσω της ρύθμισης. Για να γίνουν πιο ελκυστικές οι προτάσεις, προωθείται η τροποποίηση του αλγόριθμου που χρησιμοποιείται, προς την κατεύθυνση μείωσης του ποσού της ανάκτησης.
  • Για τους ευάλωτους δανειολήπτες, οι servicers θα είναι υποχρεωμένοι να αποδέχονται τις ρυθμίσεις που θα παράγει ο αλγόριθμος.
  • Ο δανειολήπτης θα καταβάλλει μία προκαταβολή για να κλειδώσει την προτεινόμενη συμφωνία αναδιάρθρωσης του χρέους. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται αντικίνητρο για όσους απλά ρυθμίζουν το δάνειό τους για να καθυστερήσουν τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης.
  • Τίθενται αυστηροί κανόνες ως προς την ενημέρωση των δανειοληπτών για ό,τι έχει να κάνει με τις οφειλές τους, στη βάση σχετικής κοινοτικής οδηγίας. Η πληροφόρηση αυτή θα παρέχεται με ψηφιακό τρόπο, κατά τα πρότυπα του e-banking, με το κόστος δημιουργίας των σχετικών υποδομών να βαρύνει τους servicers. Παράλληλα, θα εξειδικευτούν τα πρόστιμα που θα επιβάλλονται στις εταιρείες διαχείρισης εφόσον δεν τηρούν τους νέους κανόνες.
  • Οι εταιρείες διαχείρισης θα οφείλουν να υποβάλλουν σε τακτικά χρονικά διαστήματα στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναλυτικά στοιχεία για την εξυπηρέτηση των δανειοληπτών, τα παράπονα που δέχονται από τους τελευταίους, αλλά και τις ρυθμίσεις που τους προσφέρονται. Η μη τήρηση των παραπάνω θα οδηγεί στην επιβολή ποινών στις εταιρείες διαχείρισης. 

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου