Απάντηση Τσιτιρίδη σε Κριτσίνη για τα Δημοτικά Τέλη… (Μάθε παιδί μου γράμματα…)

Δεν υπάρχουν σχόλια

 


Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ ΔΙΑΨΕΥΔΕΙ ΤΟΝ κ. ΚΡΙΤΣΙΝΗ

Μετά από 4 χρόνια στην αντιπολίτευση ο Επικεφαλής της Μείζονος Αντιπολίτευσης του Δήμου Αβδήρων και Υποψήφιος Δήμαρχος κ. Κριτσίνης, δεν κατανόησε ακόμη πως συντάσσεται ο προϋπολογισμός του Δήμου Αβδήρων και ότι υποχρεωτικά πρέπει να ισοσκελίζονται τα έσοδα – έξοδα από τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού. Ανακοινώσαμε πρόσφατα ότι το 2023 μειώσαμε τα δημοτικά τέλη κατά 6,3% και ότι το 2024 θα τα μειώσουμε κατά 10% και το 2025 θα τα μειώσουμε  επιπλέον κατά 11%.

Αγνοώντας τα έσοδα και τα έξοδα του Δήμου Αβδήρων των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού πλειοδοτώντας για εντυπωσιασμό, αλλά ανέφικτα, ανακοίνωσε μείωση δημοτικών τελών κατά 25%.

Οι αριθμοί όμως τον διαψεύδουν:

Έσοδα: 2.200.000€

Έξοδα: ΔΙΑΑΜΑΘ 600.000€, ΣΔΑΝΞ 350.000€, Μισθοδοσία υπαλλήλων 600.000€, Ηλεκτρικό ρεύμα 350.000€, Καύσιμα 70.000€, Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού 80.000€, Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 30.000€, Προμήθεια Γάλατος 20.000€, Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων σε παιδικές χαρές και πλατείες 40.000€.

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 2.200.000€

Αν μειωθούν τα δημοτικά τέλη κατά 25% όπως ανακοίνωσε ο κ. Κριτσίνης (πανελλαδική πρωτοτυπία), τα έσοδα του Δήμου Αβδήρων θα περιοριστούν στα 1.650.000€. Δηλαδή θα μπορούν να πληρωθούν μόνο η ΔΙΑΑΜΑΘ, ο ΣΔΑΝΞ και η μισθοδοσία των υπαλλήλων. Προφανώς ο κ. Κριτσίνης δεν θα πληρώνει το ρεύμα, τα καύσιμα και τη συντήρηση των οχημάτων, δεν θα προμηθεύεται λαμπτήρες και κάδους απορριμμάτων.

  Δυστυχώς η πραγματικότητα σας διαψεύδει Υποψήφιε Δήμαρχε κ. Κριτσίνη. Πριν κάνετε μια εξαγγελία για τον προϋπολογισμό του Δήμου Αβδήρων, θα έπρεπε να περάσετε και να συμβουλευτείτε πρώτα τους υπαλλήλους της Οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου.

Αντίστοιχα πρέπει να νιώθουν αποτυχημένοι όλοι οι Δήμαρχοι στην Ελλάδα που δεν κατάφεραν να κάνουν έναν μικρό Βιολογικό compact σε  κάθε οικισμό του Δήμου τους.

Οι Δημότες του Δήμου Αβδήρων ξέρουν να ξεχωρίζουν την ΑΛΗΘΕΙΑ από τα ΨΕΜΑΤΑ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου