ΕΣΠΑ: Οι νέες δράσεις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αναμένονται

Δεν υπάρχουν σχόλια

 


Μεταξύ άλλων, το «Ερευνώ-Καινοτομώ» έχει προϋπολογισμό 300 εκατ. ευρώ

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να αρχίσουν νέα προγράμματα χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ, τα οποία θα αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν το «Ερευνώ-Καινοτομώ» με προϋπολογισμό 300 εκατ. ευρώ αλλά και η δράση για την «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων», ύψους 200 εκατ. ευρώ.

Οι δράσεις

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα προγραμματισμένων προσκλήσεων του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027», οι δράσεις που αναμένεται να ξεκινήσουν και αφορούν την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι:

Ερευνώ-Καινοτομώ

 • Στόχος: Ανάπτυξη και ενίσχυση των ικανοτήτων της έρευνας και της καινοτομίας και αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών
 • Δυνητικοί Δικαιούχοι: Επιχειρήσεις, ερευνητικοί φορείς
 • Συνολικός προϋπολογισμός: €300 εκατ.
 • Γεωγραφική περιοχή: Όλη η χώρα

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

 • Στόχος: Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ και δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜμΕ, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγικών επενδύσεων
 • Δυνητικοί Δικαιούχοι: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
 • Συνολικός προϋπολογισμός: €200 εκατ.
 • Γεωγραφική περιοχή: Όλη η χώρα

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων

 • Στόχος: Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ και δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜμΕ, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγικών επενδύσεων
 • Δυνητικοί Δικαιούχοι: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
 • Συνολικός προϋπολογισμός: €150 εκατ.
 • Γεωγραφική περιοχή: Όλη η χώρα

Στήριξη της Παραγωγής Οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα

 • Στόχος: Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ και δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜμΕ, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγικών επενδύσεων
 • Δυνητικοί Δικαιούχοι: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
 • Συνολικός προϋπολογισμός: €100 εκατ.
 • Γεωγραφική περιοχή: Όλη η χώρα

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου