Πανελλαδικές 2023: Οδηγός μετεγγραφών φοιτητών

Δεν υπάρχουν σχόλια

 


Στη δύσκολη εξίσωση της συμπλήρωσης του Μηχανογραφικού Δελτίου, προστίθεται η αναζήτηση δυνατότητας για μετεγγραφή των νέων φοιτητών.

«Θα μπορώ να πάρω μετεγγραφή αν συμπληρώσω αυτή τη σχολή στο μηχανογραφικό μου;», είναι ένα ερώτημα που απασχολεί μεγάλο αριθμό υποψηφίων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η αναζήτηση δυνατότητας μετεγγραφής των φοιτητών ξεκινά ταυτόχρονα με τη διαδικασία συμπλήρωσης του Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ και ΙΕΚ.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι είναι καλό να έχουν μελετήσει εκ των προτέρων τις εναλλακτικές λύσεις σε Τμήματα ή Σχολές, τις ισχύουσες προϋποθέσεις, καθώς και τις αντιστοιχίες μεταξύ των Τμημάτων ΑΕΙ ενώ χρειάζεται, επιπλέον, να ενημερωθούν για τη διαφορά μεταξύ μετεγγραφών και μετακινήσεων.

Η καλή προετοιμασία προς αυτή την κατεύθυνση, θα τους βοηθήσει να αποφύγουν τυχόν «παγίδες» την ώρα της οριστικής υποβολής του Μηχανογραφικού τους Δελτίου.

Οι κατηγορίες των μετεγγραφών

Οι μετεγγραφές διακρίνονται σε εκείνες, που βασίζονται σε οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια και σε εκείνες, που πραγματοποιούνται μεταξύ αδελφών φοιτητών.

«Η σημαντική διαφορά των δύο κατηγοριών είναι, ότι οι μετεγγραφές αδελφών φοιτητών δεν έχουν κανένα ποσοτικό περιορισμό – εφόσον ενταχθεί κάποιος στην κατηγορία θα πάρει οπωσδήποτε μετεγγραφή, αν και οι περιορισμοί για την ένταξη του είναι αρκετοί. Αντίθετα, στην κατηγορία των οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων μπορεί όποιος θέλει να κάνει αίτηση μετεγγραφής, αλλά θα την εξασφαλίσουν μόνο οι αιτούντες, που αντιστοιχούν στο 15% των θέσεων των εισακτέων του κάθε τμήματος», εξηγεί ο κ. Στράτος Στρατηγάκης, Μαθηματικός – Ερευνητής.

Το κόστος των σπουδών, το οποίο έχει πάρει την ανιούσα, αποτελεί ‘πονοκέφαλο’ για πολλές οικογένειες. Το να μετεγγραφεί, επομένως, ο νέος φοιτητής στην πόλη διαμονής της οικογένειας, θα παίξει καθοριστικό ρόλο στο να μειωθούν οι δαπάνες και τα παιδιά, ανέφελα πλέον, να εστιάσουν στις σπουδές τους.

Οι προϋποθέσεις για τις μετεγγραφές

Είναι απαραίτητο να υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ του Τμήματος εισαγωγής του υποψηφίου και του Τμήματος, στο οποίο επιθυμεί να εισαχθεί μέσω μετεγγραφής. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να υπάρχει Τμήμα στην πόλη προορισμού. Να τονιστεί, πως υπάρχουν 94 Τμήματα, από τα οποία δεν θα μπορούν, στη συνέχεια, να πάρουν μετεγγραφή οι ενδιαφερόμενοι, επειδή δεν υπάρχουν άλλα Τμήματα αντίστοιχα.

«Το 2020, τα τμήματα που ιδρύθηκαν το 2019, θεωρήθηκαν μη αντίστοιχα με τα παλαιότερα. Φοιτητής, που θα εισαχθεί στο τμήμα Μαθηματικών Λαμίας δεν μπορεί να αιτηθεί μετεγγραφής στο τμήμα Μαθηματικών Αθήνας, για παράδειγμα. Το όνομα είναι ίδιο το επιστημονικό αντικείμενο ίδιο αλλά τα τμήματα δεν είναι αντίστοιχα. Το όνομα και η συνάφεια δεν μας εξασφαλίζουν την αντιστοιχία», επισημαίνει ο κ.Στρατηγάκης.

Η βάση μετεγγραφής, αποτελεί έναν ακόμη περιορισμό. Με γνώμονα τον περιορισμό εισαγωγής φοιτητών από τα χαμηλόβαθμα στα υψηλόβαθμα Τμήματα, το Υπουργείο Παιδείας θέσπισε τη βάση εισαγωγής. Απαιτείται, δηλαδή, η συγκέντρωση των μορίων της βάσης μετεγγραφής του Τμήματος, στο οποίο αιτείται τη μετεγγραφή ο φοιτητής.

Αν, όμως, υπάρχει διαφορά μεγαλύτερη από 2.750 μόρια μεταξύ της βάσης εισαγωγής μεταξύ του Τμήματος εισαγωγής και του Τμήματος, στο οποίο επιθυμεί ο υποψήφιος να μετεγγραφεί, δεν γίνεται δεκτή η αίτησή τους. Σύμφωνα με το χαρακτηριστικό παράδειγμα, που δίνει ο κ.Στρατηγάκης: «Ένας υποψήφιος, που θα εισαχθεί στο τμήμα Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων της Σάμου με 10.500 μόρια και θέλει να μετεγγραφεί στο τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής στην Πάτρα που έχει βάση 13.896 μόρια, θα πρέπει να έχει 13.896 – 2.750 = 11.146 μόρια. Με τα 10.500 μόρια που έχει για το τμήμα της Σάμου, εισήχθη σ’ αυτό αφού είχε βάση 9.305 μόρια αλλά δεν μπορεί να αιτηθεί μετεγγραφής στην Πάτρα, διότι δεν πιάνει τη βάση της μετεγγραφής για την Πάτρα».

Εφόσον οι φοιτητές καλύπτουν αμφότερες τις προϋποθέσεις – τόσο την αντιστοιχία των Τμημάτων, όσο και τη βάση της μετεγγραφής, δηλαδή – μπορούν να προχωρήσουν σε αίτηση μετεγγραφής για το Τμήμα, στο οποίο επιθυμούν να εισαχθούν.

Τα αδέλφια φοιτητές ως κριτήριο μετεγγραφής

Ως βασικό κριτήριο για τη μετεγγραφή αδελφών φοιτητών, ορίζεται το ετήσιο κατά κεφαλήν εισόδημα να είναι μικρότερο των 12.500 € (μέσος όρος τριετίας). Επιπλέον, τα αδέλφια θα πρέπει να έχουν εισαχθεί σε τμήματα, που εδρεύουν σε διαφορετικούς νομούς και τέλος, οι γονείς τους δεν πρέπει να έχουν επικαρπία ακινήτου. Αν ισχύει αυτή η περίπτωση, τότε θα μετακινηθεί μόνο ο πρωτοετής από τα αδέλφια, που μετεγγράφεται στο νομό που φοιτά ο μεγαλύτερος αδελφός, ο οποίος με τη σειρά του, δεν πρέπει να έχει υπερβεί τον κανονικό χρόνο φοίτησης. Εάν δεν υπάρχει αντίστοιχο τμήμα, θα μετεγγραφεί εκεί που μένουν οι γονείς του ή έχουν σπίτι. Αλλά αν δεν είναι ούτε αυτό εφικτό, τότε μετεγγραφή θα μπορούν να πάρουν και τα δύο αδέλφια, σε νομό, όπου υπάρχουν αντίστοιχα Τμήματα και για τους δύο – εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Αν είναι μικρότερο των 5.000 € το κατά κεφαλήν εισόδημα, τότε δικαίωμα μετεγγραφής στον τόπο διαμονής των γονέων, αποκτούν και τα δύο αδέλφια.

Τα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια για τη μετεγγραφή

  • Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, τα οποία θα πρέπει να πληρούν οι φοιτητές, προκειμένου να εξασφαλίσουν τη μετεγγραφή τους, συγκεντρώνουν μόρια τόσο από το κατά κεφαλήν εισόδημα, όσο και από τα κοινωνικά κριτήρια. Ακολουθεί η πρόσθεση των μορίων αυτών, ώστε να προκύψει το σύνολο των προς μετεγγραφή μορίων.
  • Ειδικότερα, για τα κοινωνικά κριτήρια, εξετάζονται οι περιπτώσεις πολύτεκνων, τρίτεκνων, ορφανών, μονογονεϊκών οικογενειών, οι συγγενείς με αναπηρία.
  • Τα μόρια κινούνται στην κλίμακα από 0 έως 9. Αν προκύψει ισοβαθμία στα μόρια, προβάδισμα αποκτά ο φοιτητής με καλύτερη επίδοση στις Πανελλαδικές. 

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου