Ψηφιακή οικονομία: Έως 12 Ιουνίου οι αιτήσεις για πρόγραμμα με επιχορήγηση 14,8 χιλ. ευρώ

Δεν υπάρχουν σχόλια

Οι δικαιούχοι της δράσης

Τη Δευτέρα 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 και ώρα 15:00 λήγει η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για τον Γ΄ κύκλο του «Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία». Ο στόχος της 12μηνης δράσης είναι η προώθηση στην αυτοαπασχόληση 300 νέων ανέργων μέσω της δημιουργίας βιώσιμων επιχειρήσεων, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία.

Το ποσό ενίσχυσης των νέων επιχειρήσεων ανέρχεται σε €14,8 χιλ. και θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις ως εξής:

  • 1η δόση €4 χιλ., μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ
  • 2η δόση €5,4 χιλ., μετά τη λήξη του α’ εξαμήνου από την έναρξη της επιχείρησης
  • 3η δόση €5,4 χιλ, μετά τη λήξη του β’ εξαμήνου από την έναρξη της επιχείρησης.

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι της δράσης είναι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι 18-29 ετών που θα υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης, στην οποία περιλαμβάνεται πρόταση επιχειρηματικού σχεδίου. Η αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων .

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού €45 εκατ., συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο/Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση 2014 – 2020″.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο της ΔΥΠΑ.Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου