Ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης διαγραμμίσεων σε δρόμους και διασταυρώσεις της Ξάνθης

Δεν υπάρχουν σχόλια


Η απόφαση του Αστυνομικού Διευθυντή για περιορισμό και απαγόρευση κυκλοφορίας έως τις 30 Ιουλίου

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης

Έχοντας υπόψη:

α) Τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 16, 34, 52 παρ. 2, 103, 104 & 109 του Ν. 4530/2018 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως ισχύει σήμερα

β) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού

γ) Το υπ’ αριθμ. 4471/23/1038051 από 24/05/2023 έγγραφο του Τ.Τ. Ξάνθης.

δ) Η από 12/05/2023 Τεχνική Έκθεση Εργοταξιακής Σήμανσης της «MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» μετά των συνημμένων εγγράφων αυτής

και αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των πεζών και των οχημάτων κατά τη διάρκεια εργασιών στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς μας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1ο

Τον περιορισμό – απαγόρευση κυκλοφορίας και την απαγόρευση στάθμευσης όλων των οχημάτων λόγω εργασιών αποκατάστασης διαγραμμίσεων του οδικού δικτύου του Δήμου Ξάνθης, στο πλαίσιο του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ».

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα από 24/05/2023 έως και την 30/07/2023, στα κάτωθι σημεία:

 • Κόμβος δυτικής εισόδου πόλης (οδοί 28ης Οκτωβρίου, Τριαντάφυλλου Μιχαηλίδη).
 • Κόμβος πλατείας Ελευθερίας (οδοί 28ης Οκτωβρίου, Μεγάλου Ρεύματος, Κώστα Μπένη και 40 Εκκλησιών).
 • Κόμβος πλατείας Δημοκρατίας (Κεντρική πλατεία).
 • Κόμβος των οδών Βασ. Σοφίας και Έβρου.
 • Κόμβος Λεωφόρου Στρατού με οδό Μιαούλη.
 • Κόμβος νότιας εισόδου πόλης (Λεωφόρος Στρατού με οδό Δημοκρίτου).
 • Κόμβος των οδών Λευκίππου, Καπνεργατών, Δράμας, Γεωργίου Κονδύλη, Θεόδωρου Δούκα και Λεοναρδοπούλου.
 • Κόμβος των οδών Γεωργίου Κονδύλη και Αριστείδη Πιαλόγλου.
 • Κόμβος των οδών Εθελοντή Αιμοδότη και Ηλιουπόλεως
 • Κόμβος των οδών Περικλέους και Πραξιτέλους
 • Κόμβος των οδών Περικλέους και Ανδρέου Δημητρίου
 • Κόμβος των οδών Σάρδεων και Μεσολογγίου
 • Κόμβος των οδών Σάρδεων και 4ης Οκτωβρίου
 • Κόμβος των οδών Μεσολογγίου, 4ης Οκτωβρίου, Ελ. Βενιζέλου, Γκίφχορν και Μιχαήλ Βόγδου
 • Κόμβος των οδών 40 Εκκλησιών και Ανδρέου Δημητρίου
 • Κόμβος της Πλατείας Μπαλτατζή
 • Κόμβος των οδών Μιχαήλ Καραολή και Τσιμισκή
 • Κόμβος των οδών Μιχαήλ Καραολή και Θερμοπυλών
 • Λεωφόρος Στρατού
 • Οδός Λευκίππου
 • Οδός Γεωργίου Κονδύλη
 • Οδός Τριαντάφυλλου Μιχαηλίδη
 • Οδός από τη δυτική είσοδο της πόλης μέχρι τον κόμβο της περιφερειακής οδού
 • Οδός από τη νότια είσοδο της πόλης προς Πόρτο –Λάγος μέχρι τον κόμβο της περιφερειακής οδού
 • Οδός Μιχαήλ Καραολή
 • Οδός Έβρου
 • Οδός Κατσώνη
 • Οδός Παναγή Τσαλδάρη
 • Οδός Ηλιουπόλεως
 • Οδός Πραξιτέλους
 •  Οδός Σάρδεων
 • Οδός Μεσολογγίου από την οδό Σάρδεων μέχρι την οδό Ηπείρου
 • Οδός Ελ. Βενιζέλου από τους φωτεινούς σηματοδότες του κόμβου με την οδό Γκίφχορν μέχρι τη συμβολή της με την οδό Σταύρου Βλαχοπούλου
 • Οδός Μπρωκούμη
 • Λεωφόρος Ξάνθης στη Δ.Κ. Ευμοίρου
 • Οδός Ζωοδόχου Πηγής μέχρι τη Ν. Μορσίνη στη Δ.Κ. Ευμοίρου
 • Οδός Γηροκομείου στην Εκτενοπόλ
 • Οδός Εγνατίας στην Εκτενοπόλ
 • Οδός Αλεξάνδρου Παπάγου στη Χρύσα από τη συμβολή της με την οδό Οδρυσών μέχρι τη συμβολή της με την οδό Πολίτη Γεωργίου
 • Οι δημοτικές οδοί Δ.Ε. Σταυρούπολης : α) δημοτική οδός Πασχαλιά – Δρυμιά –Χαλέπι β)δημοτική οδός Νεοχώρι – Ιωνικό
 • Οδός Θεοδώρου Δούκα
 • Οδός Περικλέους
 • Χώρος λαϊκής αγοράς
 • Οδός Σταύρου Βλαχοπούλου
 • Οδός Δημοκρίτου
 • Οδός Βασιλίσσης Σοφίας
 • Οδός Εθελοντή Αιμοδότη στην Εκτενοπόλ
 • Οδός Ιπποκράτους στην Εκτενοπόλ
 • Οδός Βάρνας στην Καλλιθέα
 • Οδός Ανδρέου Δημητρίου
 • Οδός Δράμας
 • Οδός Βασιλέως Κωνσταντίνου

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια των εργασιών η προσπέλαση θα πραγματοποιηθεί μέσω των άλλων λωρίδων ή μέσω της εναλλάξ κυκλοφορίας και σύμφωνα με τη σχετική σήμανση.

 • Κατά τα προαναφερόμενα χρονικά διαστήματα να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και πεζών, προς πρόληψη τροχαίου ατυχήματος ή κυκλοφοριακής συμφόρησης.
 • Με μέριμνα και ευθύνη του εργολήπτη του έργου και των εκτελούντων, εν γένει, τις εργασίες, σε συνεργασία σε συντρέχουσα περίπτωση με τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες και το Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης να τοποθετηθεί σχετική σήμανση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/99 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/07, της υπ’ αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613 (Φ.Ε.Κ. 905 Β’ / 20-5-2011) Απόφασης Υφυπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και έγκαιρη ενημέρωση των οδηγών και των πεζών.
 • Με το πέρας των εργασιών η κάθε οδός να παραδοθεί στην κυκλοφορία καθαρή από ξένες ύλες, μηχανήματα, πινακίδες και λοιπά αντικείμενα.

Άρθρο 2ο

  α) Οι διατάξεις του άρθρου 1 της παρούσης απόφασης, ισχύουν για όλο το χρονικό διάστημα που αναγράφεται στο άρθρο αυτό και εφαρμόζονται από την τοποθέτηση των υπό του Κ.Ο.Κ. προβλεπομένων πινακίδων ή από την έναρξη ρύθμισης των μέτρων από τροχονόμους.

β) Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4530/2018 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ) Η εκτέλεση και εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης, το οποίο δύνανται ανάλογα τις κυκλοφοριακές συνθήκες να διαφοροποιήσει την ώρα έναρξης και λήξης των περιοριστικών της κυκλοφορίας μέτρων και να απαγορεύσει την κυκλοφορία σε οποιαδήποτε οδό, για όσο χρόνο απαιτηθεί.

δ) Οι παραβάτες της παρούσας, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις σχετικών άρθρων του Ν. 4530/2018 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο Διευθυντής

 • Πασχάλης ΓΙΩΡΗΣ
 • Αστυνομικός Διευθυντής

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου