Εμπορικός Σύλλογος Ξάνθης: «Οι ενδιάμεσες εκπτώσεις του Μαΐου καταργήθηκαν»

Δεν υπάρχουν σχόλια

 


Για την κατάργηση των ενδιάμεσων εκπτώσεων του Μαΐου ενημερώνει ο Εμπορικός Σύλλογος Ξάνθης, που παραθέτει τη σχετική νομοθεσία και εξηγεί τι ακριβώς ισχύει πλέον στην αγορά.
«Σας υπενθυμίζουμε ότι με βάση το άρθρο 6 του νόμου 4965/2022 (ΦΕΚ 162Α΄), οι ενδιάμεσες εκπτώσεις καταργήθηκαν. Επομένως δεν ισχύει πλέον η ενδιάμεση εκπτωτική περίοδος 1 έως 15 Μαΐου, καθώς και η Κυριακή που συμπεριλαμβάνονταν στη περίοδο αυτή» τονίζει ο Εμπορικός.

«Επιτρέπεται ωστόσο η διενέργεια προσφοράς ειδών των οποίων η ποσότητα υπερβαίνει το 50% του συνόλου των ειδών που διαθέτει κάθε κατάστημα. Κατά τη διενέργεια των προσφορών θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς, στα σημεία όπου πωλούνταν τα προσφερόμενα προϊόντα , η αρχική και η νέα μειωμένη τιμή των προϊόντων, με αναφορά στην κατάλληλη μονάδα μέτρησης ανά προϊόν» επισημαίνεται στην ίδια ενημέρωση.


«Σε κάθε ανακοίνωση περί μείωσης τιμής υποδεικνύεται η προγενέστερη τιμή που εφάρμοζε ο έμπορος για καθορισμένο χρονικό διάστημα πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής.

Ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά τη διάρκεια χρονικού διαστήματος όχι συντομότερο των 30 ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής.

Όταν το προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά για λιγότερο από 30 ημέρες, ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά τη διάρκεια χρονικού διαστήματος 10 ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής.

Όταν η μείωση της τιμής αυξάνεται προοδευτικά, ως προγενέστερη τιμή νοείται η τιμή χωρίς τη μείωση της τιμής πριν από την πρώτη εφαρμογή της μείωσης της τιμής» καταλήγει η ίδια ανακοίνωση

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου