Δημοσκόπηση aftodioikisi.gr: “Πολύ χαμηλή η πιθανότητα επανεκλογής Τσέπελη στο Δήμο Ξάνθης”

Δεν υπάρχουν σχόλια

 


Το 74% των πολιτών δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο από το έργο της δημοτικής αρχής Τσέπελη

 • Η έρευνα στόχευσε στην καταγραφή του βαθμού ικανοποίησης των πολιτών της Ανατολικής
 • Μακεδονίας και Θράκης από την περιφερειακή και τις δημοτικές αρχές τους, καθώς και στην
 • καταγραφή των προτεραιοτήτων τοπικής πολιτικής των πολιτών στο επίπεδο των δήμων.

Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκε κλειστό ερωτηματολόγιο που συμπληρώθηκε σε ποσοστό περίπου 55% διαδικτυακά από το κοινό αναφοράς κατόπιν σχετικής πρόσκλησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του έργου και προώθησης από την ερευνητική ομάδα σε παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, και σε ποσοστό περίπου 45% τηλεφωνικώς με ποσοστώσεις δήμων ώστε να συμπληρωθούν δείγματατουλάχιστον 300 ατόμων για καθένα από τους δήμους που ερευνήθηκαν.

Για τη διαδικτυακή συμπλήρωση του ερωτηματολογίου χρησιμοποιήθηκε η πλατφόρμα Google Forms και το ερωτηματολόγιο παρέμεινε διαθέσιμο στο κοινό για χρονικό διάστημα 11 ημερών, από 28 Απριλίου έως 8 Μαϊου 2023.

Οι τηλεφωνικές συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν κατά το διάστημα 9-10 Μαϊου 2023.

Συγκεντρώθηκαν συνολικά 1805 ερωτηματολόγια, εκ των οποίων τα 960 με την online έρευνα και τα

845 με την τηλεφωνική έρευνα. Στο δείγμα εντοπίζονται μικρές ασυμμετρίες ως προς το επίπεδο

μόρφωσης και την ηλικία των ερωτηθέντων, με τους περισσότερο μορφωμένους και τους ηλικίας 35-54 ετών πολίτες να είναι πιο πολλοί στο δείγμα σε σύγκριση με την αναλογία τους στον πληθυσμό.

Σημειώνεται ότι το δείγμα σταθμίστηκε ως προς την δηλωθείσα ψήφο στις εκλογές του 2019

Tο β΄ μέρος της δημοσκόπησης που έχει διενεργήσει η επιστημονική ομάδα του aftodioikisi.gr για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με επίκεντρο την Περιφέρεια και Δήμους της περιοχής.  

Ικανοποίηση από τα πεπραγμένα των σημερινών δημοτικών διοικήσεων

Ο βασικός δείκτης ικανοποίησης από την καθημερινότητα των πολιτών στους δήμους της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αποτυπώνεται σχετικά χαμηλός.

 Ένας στους δύο ερωτώμενους θεωρούν πως η γεωγραφική τους  περιοχή έχει βιώσει μια γενικότερη επιδείνωση την τελευταία τετραετία, ενώ μόνο το 23% δηλώνουν πως η περιοχή στην οποία διαμένουν έχει βιώσει βελτίωση.

Παρατηρείται μια διακύμανση στο ποσοστό εκείνων που εκφράζουν θετικές αξιολογήσεις για την καθημερινότητα από δήμο σε δήμο, με το ποσοστό εκείνων που εκφράζουν θετικές αξιολογήσεις  να είναι σημαντικά υψηλότερο στον Δήμο Καβάλας (>30%) και σημαντικά χαμηλότερο στο Δήμο Ξάνθης (<15%).

Θα λέγατε ότι συνολικά η εικόνα στον Δήμο σας είναι καλύτερη ή χειρότερη

σήμερα σε σύγκριση με αυτήν πριν από τέσσερα χρόνια; (αφορά όλους τους δήμους)

 • Καλύτερη 23
 • Η ίδια 22
 • Χειρότερη 54
 • ΔΞ/ΔΑ 1

Η σχετικά χαμηλή ικανοποίηση από την καθημερινότητα στην περιοχή κατοικίας μεταφράζεται σε αντίστοιχα σχετικά χαμηλά ποσοστά ικανοποίησης από το έργο του εκάστοτε Δημάρχου. Το 48% του δείγματος δήλωσαν «καθόλου ικανοποιημένοι», ενώ μόνο το 20% δήλωσαν «πολύ ικανοποιημένοι» από το έργο της δημοτικής τους αρχής (βλ.πινακας 7)

Σημειώνεται ότι η εικόνα στον Δήμο Καβάλας είναι αρκετά διαφορετική, καθώς το 27% δηλώνουν «πολύ ικανοποιημένοι» και μόνο το 36% δηλώνουν «καθόλου ικανοποιημένοι» (βλ.πινακας 7α)

Πίνακας 7. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από το έργο του σημερινού Δημάρχου σας;

 • Πολύ 20
 • Λίγο 30
 • Καθόλου 48
 • ΔΞ/ΔΑ 2

Πίνακας 7α: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΑΜΘ


Σημειώνεται ότι στις καταγραφές που αφορούν το σύνολο των δήμων της περιφέρειας, χρησιμοποιήθηκε μόνο το δείγμα της διαδικτυακής έρευνας ώστε να μην επηρεαστεί το δείγμα από την ισοστάθμιση των δειγμάτων ανά δήμο στα 300 άτομα που προέκυψε μετά την προσθήκη και του δείγματος της τηλεφωνικής έρευνας.

Η χαμηλή ικανοποίηση από το έργο του μέσου Δημάρχου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μεταφράζεται σε περιορισμένη -κατά μέσο όρο- στήριξη της άποψης ότι ο σημερινός Δήμαρχος πρέπει να επανεκλεγεί. Στο σύνολο του δείγματος, την άποψη αυτή μοιράζεται το 22% των ερωτηθέντων, ενώ κατά της επανεκλογής του Δημάρχου τάσσονται το 54% των ερωτηθέντων.

Υπογραμμίζεται και πάλι ότι η εικόνα για τον Δήμαρχο Καβάλας είναι ευνοϊκότερη, καθώς το 28% του δείγματος δηλώνουν ότι ο σημερινός κάτοχος του αξιώματος θα πρέπει να επανεκλεγεί, ενώ ένα σημαντικό τμήμα των πολιτών της Καβάλας δηλώνουν σκεπτικοί, αλλά όχι αρνητικοί έναντι της επανεκλογής του. Στον Δήμο Καβάλας, όπως και στον Δήμο Κομοτηνής, οι σημερινοί δήμαρχοι μοιάζουν να εκκινούν από ένα καλό σημείο διεκδίκησης. Στον Δήμο Αλεξανδρούπολης, ο σημερινός δήμαρχος  μοιάζει να βρίσκεται σε πιο αδύναμο σημείο διεκδίκησης, καθώς δεν φαίνεται εφικτό να ξεπεράσει το 25% στον πρώτο γύρο των εκλογών του Οκτωβρίου 2023.

Πολύ χαμηλή ωστόσο είναι η πιθανότητα επανεκλογής του σημερινού δημάρχου Ξάνθης, για τον οποίο το ποσοστό των πολιτών που εκφράζονται θετικά έναντι του ενδεχομένου επανεκλογής τους μένει κάτω από το 10% (βλ. Πίνακα 8α)

Πίνακας 8α: Προοπτική επανεκλογής Δημάρχων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης


Η συσχέτιση της ικανοποίησης από τις συνθήκες ζωής στο δήμο κατοικίας με την απάντηση στο ερώτημα για την επανεκλογή του εκάστοτε Δημάρχου είναι πολύ υψηλή για τους δήμους Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς τo 87% όσων δηλώνουν προτίμηση στην επανεκλογή είναι ικανοποιημένοι από τις συνθήκες, ενώ παραλλήλως περίπου το 89% όσων δηλώνουν ότι ο νυν δήμαρχος δεν πρέπει να επανεκλεγεί δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι από τις συνθήκες. Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι οι συσχετίσεις αυτές είναι υψηλότερες από τις αντίστοιχες σε μεγάλους δήμους της χώρας, γεγονός που μαρτυρά τη στενότερη σύνδεση της ψήφου με τις επιδόσεις του έργου των δημάρχων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη σε σύγκριση με άλλες πόλεις. Το κριτήριο του προσώπου είναι λιγότερο ισχυρό στην παρούσα τουλάχιστον συγκυρία για την επιλογή δημάρχου στις πόλεις της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

aftodioikisi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου