Θα γίνει εν τέλει σεβαστό το δικαίωμα των υπαλλήλων Περιφέρειας ΑΜΘ / ΠΕ Ξάνθης να συμμετέχουν στα εκλογικά συνεργεία των βουλετικών εκλογών 2023

Δεν υπάρχουν σχόλια


Με δεδομένο ότι σε δύο (2) ημέρες θα διενεργηθούν οι βουλευτικές εκλογές 2023 και λαμβάνοντας υπόψη:

α) ότι διαφανείς και δημοκρατικές διαδικασίες στην τοποθέτηση προσώπων στα εκλογικά συνεργεία, διασφαλίζει ακόμη περισσότερο την εγκυρότητα των εκλογών,

β) την υπ’ αριθ. 43160 / 15-5-2023 ΚΥΑ του Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών και της Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 3204 /τ. Β’/ 15-5-2023), από την οποία προκύπτει ότι στα εκλογικά συνεργεία συμπεριλαμβάνονται όχι όλοι οι υπάλληλοι των Διοικητικών κι Οικονομικών υπηρεσιών, αλλά εκείνοι που υποστηρίζουν την εκλογική διαδικασία,

γ) το ΕΠΕΙΓΟΝ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ υπ’ αριθ. 43641 / 16-5-2023 διευκρινιστικό, επί των ανωτέρω ΦΕΚ, έγγραφο του Αναπλ. Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών προς όλες τις Περιφέρειες της Χώρας με θέμα «Υπάλληλοι εκλογικών συνεργείων Περιφερειών», σύμφωνα με το οποίο δύνανται να συμμετέχουν στα εκλογικά συνεργεία υπάλληλοι των Περιφερειών της Χώρας, όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης, κλάδων κι ειδικοτήτων,

δ) ότι μέχρι σήμερα, 19-5-2023, δύο (2) μέρες προ των εκλογών, δεν έχουν εκδοθεί στην «Διαύγεια» Αποφάσεις της Περιφέρειας ΑΜΘ περί τοποθέτησης υπαλλήλων στα εκλογικά συνεργεία,

ε) ότι τα παραπάνω έχουν ήδη επισημανθεί στην Διοίκηση της Περιφέρειας ΑΜΘ,

αναμένουμε ότι έστω και τώρα η Διοίκηση της Περιφέρειας ΑΜΘ θα τα λάβει υπόψη της και θα σεβαστεί την δημοκρατική διαδικασία των εκλογών με τοποθέτηση στα εκλογικά συνεργεία υπαλλήλων από όλες τις υπηρεσίες της κι όχι μόνο από τις διοικητικές κι οικονομικές υπηρεσίες.

Υπάλληλοι

  • Περιφέρειας ΑΜΘ /
  • ΠΕ Ξάνθης

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου