Επιστρεπτέα προκαταβολή: Σε στάση αναμονής επαγγελματίες και επιχειρήσεις

Δεν υπάρχουν σχόλια

 


Έχουν υποβάλει ενστάσεις και περιμένουν να μάθουν αν θα λάβουν ή όχι τα ποσά της κρατικής ενίσχυσης.

Σε στάση αναμονής βρίσκονται εδώ και πολλούς μήνες χιλιάδες επαγγελματίες και επιχειρηματίες οι οποίοι αποκλείστηκαν από τη χορήγηση της επιστρεπτέας προκαταβολής, αλλά έχουν υποβάλει ενστάσεις και περιμένουν να πληροφορηθούν αν τελικά δικαιούνται ή όχι τα κρατικά δάνεια.

Πρόκειται για φορολογούμενους ο οποίοι είτε είχαν αποκλειστεί από τους επτά κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής είτε έλαβαν μικρότερα ποσά από αυτά που θεωρούν ότι θα έπρεπε να λάβουν και υπέβαλαν αίτημα επανεξέτασης μέσω της πλατφόρμας «MyBusinessSupport».

Μετά τις ενστάσεις που υπέβαλλαν, η ειδική ομάδα εργασίας που συγκροτήθηκε το Δεκέμβριο του 2021 στο υπουργείο Οικονομικών ανέλαβε να βοηθήσει τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών στην επανεξέταση των αιτημάτων στη βάση των νέων δεδομένων, προκειμένου να απορρίψει ή να δικαιώσει τους επαγγελματίες ή τις επιχειρήσεις.

Παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει πολλοί μήνες από την υποβολή των ενστάσεων και έχει λήξει η σχετική προθεσμία για τον έλεγχο των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι περιμένουν ακόμα ενημέρωση από το υπουργείο Οικονομικών εάν είναι δικαιούχοι της επιστρεπτέας προκαταβολής ή όχι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ομάδα εργασίας που ανέλαβε να ελέγξει τις αιτήσεις και να βοηθήσει τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών δεν έχει ολοκληρώσει το έργο της ενώ πρόσφατα ένα μέλος της ομάδας αποχώρησε και ένα άλλο αντικαταστάθηκε με άλλο μέλος.

Σημειώνεται ότι στους επτά κύκλους επιστρεπτέας προκαταβολής οι αιτήσεις οι οποίες απορρίφθηκαν ήταν εκατοντάδες χιλιάδες και στη συντριπτική τους πλειονότητα η αιτία της απόρριψης ήταν η αδυναμία κάλυψης των κριτηρίων.

Όσες επιχειρήσεις δικαιωθούν μετά την επανεξέταση των ενστάσεων που έχουν υποβάλει θα λάβουν την κρατική ενίσχυση που δικαιούνται και θα κληθούν να εξοφλήσουν την οφειλή της επιστρεπτέας προκαταβολής σε 96 άτοκες δόσεις από τον Ιούνιο με τα ποσά να είναι «κουρεμένα» έως 75%.

Ο έλεγχος

Σύμφωνα με την σχετική απόφαση, το υπουργείο Οικονομικών προβαίνει στην επανεξέταση των αιτήσεων χορήγησης που έχουν απορριφθεί αποκλειστικά βάσει των δηλωθέντων από τις επιχειρήσεις στοιχείων, βάσει των στοιχείων που της αποστέλλονται εγγράφως από την ΑΑΔΕ μαζί με το οικείο αίτημα στο οποίο αφορούν, καθώς και με βάση τα στοιχεία που περιέχονται στις βάσεις δεδομένων της ΑΑΔΕ.

Ο φορολογικός έλεγχος σε βιβλία και στοιχεία ή οποιοσδήποτε άλλος έλεγχος διενεργείται αποκλειστικά από τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες, ενημερώνοντας σχετικά την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών, για τα αποτελέσματά του ως προς την τελική αποτύπωση των οικονομικών δεδομένων.

Εφόσον προκύψει η βασιμότητα του σχετικού αιτήματος το τελευταίο αποστέλλεται στην ΑΑΔΕ για επανεξέταση. Η ΑΑΔΕ προβαίνει εκ νέου σε αυτοματοποιημένο έλεγχο των προϋποθέσεων λαμβάνοντας υπόψη αποκλειστικά τα στοιχεία που έχει δηλώσει η επιχείρηση στη φορολογική διοίκηση, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στις αποφάσεις αυτές περί πραγματοποίησης διασταυρώσεων, και διενέργειας φορολογικού ελέγχου.

Εάν από τον αυτοματοποιημένο έλεγχο προκύψει ότι η επιχείρηση δικαιούται τη χορήγηση της ενίσχυσης δημιουργείται συγκεντρωτική και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των δικαιούχων και το δικαιούμενο ποσό, ενώ η ενίσχυση καταβάλλεται από τη ΓΔΟΥ του υπουργείου Οικονομικών.

Η επιστροφή του ποσού της επιστρεπτέας προκαταβολής γίνεται με το ίδιο καθεστώς που ισχύει για τις επιστρεπτέες που καταβλήθηκαν στα αρχικά στάδια, δηλαδή σε έως 96 δόσεις και με «κούρεμα» της αρχικής οφειλής.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου