Εγκρίθηκε η οικονομοτεχνική μελέτη Τεμένους Βαγιαζήτ

Δεν υπάρχουν σχόλια


Με απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδωνη εγκρίθηκε η οικονομοτεχνική μελέτη του έργου «Αποκατάσταση του Τεμένους Βαγιαζήτ» συνολικής δαπάνης οκτώ εκατομμυρίου οκτακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (8.828.800,00 €).

Το έργο ως γνωστόν είναι ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας η αποκατάσταση του οποίου αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2025.

Το ύψος του έργου φθάνει τα 10,5 εκατ. ευρώ.Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου