Ελκόμαστε από έναν συγκεκριμένο τύπο ανθρώπου… Τί ορίζει το ποιον/α θα ερωτευτούμε;

Δεν υπάρχουν σχόλια

 


Σας έχει τύχει να βγαίνετε διαρκώς με τον ίδιο τύπο ανθρώπου ή όλες οι προηγούμενες σχέσεις σας να είχαν κοινά χαρακτηριστικά; Η αλήθεια είναι ότι κάθε άνθρωπος προσελκύεται από έναν συγκεκριμένο τύπο ανθρώπου και αυτό δεν αφορά μόνο στα εξωτερικά χαρακτηριστικά.

Ωστόσο δεν αποφασίζετε ακριβώς μόνοι σας, αφού ρόλο στην επιλογή του υποψήφιου συντρόφου παίζει η χημεία του εγκεφάλου. Τέσσερις ορμόνες είναι υπεύθυνες: η ντοπαμίνη, η σεροτονίνη, η τεστοστερόνη και τα οιστρογόνα, οι οποίες σχετίζονται με 4 τύπους ανθρώπων.

Όσοι εκκρίνουν περισσότερη ντοπαμίνη, είναι πιο παρορμητικοί και παίρνουν περισσότερα ρίσκα, όσοι εκκρίνουν περισσότερα οιστρογόνα είναι πιο θετικοί και έχουν μεγαλύτερη ενσυναίσθηση, εκείνοι που εκκρίνουν περισσότερη σεροτονίνη ενδιαφέρονται πιο πολύ για την «κοινότητα» και τους άλλους και όσοι εκκρίνουν περισσότερη τεστοστερόνη έχουν αρχηγικές τάσεις και είναι πιο αναλυτικοί.

Έτσι είναι εμφανές ότι ένας τύπος ανθρώπου με αρχηγικές τάσεις θα ταίριαζε περισσότερο από κάποιον που είναι πιο θετικός και πιο «διαπραγματευτής».

Εκτός από τη χημεία, η έλξη που αισθανόμαστε για κάποιον άλλον, εξαρτάται και από την κάλυψη των συναισθηματικών μας αναγκών και προσδοκιών. Άλλοι παράγοντες είναι η οικειότητα και ο φόβος των αλλαγών

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου