Νομοσχέδιο Εκλογές: Τα εκλογικά κέντρα, τα πολιτικά γραφεία, η προβολή και οι απαγορεύσεις στους υποψήφιους

Δεν υπάρχουν σχόλια


Διατάξεις για τις επικείμενες εκλογές περιλαμβάνει το τελευταίο κατά τα φαινόμενα νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών το οποίο ψηφίζεται στην Ολομέλεια της Βουλής.

Μάλιστα, ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης κλείνοντας την συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή που επεξεργάστηκε το νομοσχέδιο για το σύστημα καινοτομίας στον δημόσιο τομέα και τις ρυθμίσεις για θέματα ανθρωπίνου δυναμικού και λειτουργίας των ΟΤΑ κλπ., ευχαρίστησε τους συναδέλφους του λέγοντάς τους ότι «κατά πάσα πιθανότητα, θα είναι η τελευταία εισήγηση νομοσχεδίου, από την πλευρά του υπουργείου Εσωτερικών, πριν την διάλυση της Βουλής»

«Εάν τυχόν δεν γίνουν, έτσι όπως φημολογείται, οι εκλογές, στο σχετικά σύντομο διάστημα, κάτι θα καταφέρουμε ακόμα. Έχουμε κι άλλο. Έχουμε, δηλαδή, έτοιμο τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, που δεν προφταίνουμε. Αν παραταθεί λίγο, θα σας φέρουμε και τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας», τους είπε. Ωστόσο είναι σαφές για όλους πλέον ότι είναι θέμα ημερών η προκήρυξη των εκλογών από τον Πρωθυπουργό.

Έως τρία τα πολιτικά γραφεία των υποψηφίων

Στο πλαίσιο αυτό άλλωστε στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο Βορίδη περιλαμβάνονται και ρυθμίσεις που αφορούν τα πολιτικά γραφεία των υποψηφίων βουλευτών κ.ά. Έτσι, σχετικά με τον επιτρεπόμενο αριθμό χρήσης πολιτικών γραφείων των υποψηφίων κατά την διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, ορίζεται ότι αυτός, ανεξαρτήτως του τόπου εγκατάστασής τους, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3).

Στον περιορισμό δεν συνυπολογίζεται ένα (1) επιπλέον πολιτικό γραφείο, εφόσον αυτό βρίσκεται εκτός των γεωγραφικών ορίων της εκλογικής περιφέρειας του υποψηφίου βουλευτού, όπως αυτό που παραχωρείται στην Αθήνα από την Βουλή στους βουλευτές της περιφέρειας.

Επίσης, απαγορεύεται η λειτουργία εκλογικών κέντρων από υποψήφιους ή από τρίτους για χάρη των υποψηφίων, ενώ αποσαφηνίζεται ότι δεν περιλαμβάνονται στην έννοια του εκλογικού κέντρου τα πολιτικά γραφεία των υποψήφιων βουλευτών, εφόσον δεν είναι εγκατεστημένα σε ισόγειους χώρους.

Εξαιρούνται της απαγόρευσης εγκατάστασης, σε ισόγειους χώρους, πολιτικά γραφεία βουλευτών, τα οποία λειτουργούν, συνεχώς από την 31η Δεκεμβρίου 2000 μέχρι και την ημερομηνία διενέργειας των εκλογών.

Απαγορεύσεις και περιορισμοί υποψηφίων

Ακόμα, απαγορεύεται η χρήση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, με εξαίρεση την ύπαρξη πινακίδας με τα αναγκαία προσδιοριστικά στοιχεία του υποψηφίου βουλευτή, ενώ η παραχώρηση της χρήσης ή η μίσθωση υπαίθριων ή στεγαζόμενων χώρων, από και προς τρίτους, για τη λειτουργία εκλογικών κέντρων και εντευκτηρίων κάθε μορφής, σε σχέση με την προβολή υποψηφιότητας βουλευτή, συνιστά ποινικό αδίκημα για τους κύριους των ακινήτων, τους εκμισθωτές και τους μισθωτές τούτων, το οποίο τιμωρείται με φυλάκιση, τουλάχιστον ενός (1) έτους.

Επίσης, προβλέπεται η τιμολόγηση των εξόδων και η παροχή ποσοστού έκπτωσης από της επιχειρήσεις Τύπου, να είναι διαφοροποιημένη μεταξύ των υποψηφίων. Για τους υποψηφίους βουλευτές απαγορεύεται κατά την προεκλογική περίοδο η ανάρτηση ή επικόλληση σε εξωτερικούς, δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους, καθώς και σε κάθε μορφής αυτοκινούμενα μέσα, αεροπανώ, πανώ, γιγαντοαφισών, αφισών, φωτογραφιών και κάθε άλλου είδους υλικού προβολής, η εγκατάσταση πρόσκαιρων κατασκευών οποιασδήποτε μορφής για την προσωπική τους προβολή, καθώς και η χρήση χρωστικών ουσιών και η αναγραφή συνθημάτων σε οποιονδήποτε εξωτερικό χώρο.

Επίσης, προβλέπεται ότι οι δήμαρχοι και οι πρόεδροι κοινοτήτων υποχρεούνται για την άμεση καθαίρεση των αεροπανώ και πανώ, την αποκόλληση των γιγαντοαφισών, αφισών, φωτογραφιών κ.λπ., την αποσυναρμολόγηση των πρόσκαιρων κατασκευών και τον καθαρισμό από χρωστικές ουσίες των εξωτερικών χώρων.

Προβολή υποψηφίων

Ακόμα, απαγορεύεται η διακίνηση κάθε μορφής ένθετων φυλλαδίων μέσω του Τύπου, η προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων μέσω των δημόσιων και ιδιωτικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης ή των φορέων παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, ενώ απαγορεύεται από δημόσιους και ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης, καθώς και από φορείς παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, η μετάδοση κάθε είδους εκπομπών, οι οποίες παρουσιάζονται, αμέσως ή εμμέσως, από υποψήφιους βουλευτές.

Τέλος, απαγορεύεται η διακίνηση προεκλογικού υλικού από υποψήφιους βουλευτές μέσω του Δημοσίου, των ν.π.δ.δ. και των κρατικών ν.π.ι.δ.

Πηγή: tovima.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου