Ρεκόρ γονικών παροχών και δωρεών έφερε το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ

Δεν υπάρχουν σχόλια

 

  • Στα ύψη και οι μεταβιβάσεις ακινήτων
  • Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ


Έκρηξη στις γονικές παροχές και δωρεές αλλά και στις αγοραπωλησίες ακινήτων σημειώθηκε το 2021, με την αγορά των ακινήτων να επιστρέφει στα προ Μνημονίων επίπεδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, που προέρχονται από τις πράξεις των συμβολαιογράφων, το 2021 οι γονικές παροχές κατέγραψαν εντυπωσιακή αύξηση έναντι του 2020, κατά 90,6%. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 49.452 πράξεις το 2021, έναντι 25.944 το 2020. Επίσης, στην κατηγορία «Δωρεές εν ζωή» καταγράφηκε αύξηση 44,5% καθώς πραγματοποιήθηκαν 22.669 πράξεις το 2021, έναντι 15.693 το 2020. Οι αγοραπωλησίες ακινήτων σημείωσαν αύξηση 40,1% σε σχέση με το 2020 και συνολικά ανήλθαν σε 104.740 από 74.769 που είχαν πραγματοποιηθεί το 2020, την πρώτη χρονιά της πανδημίας.

Αγοραπωλησίες

«Φωτιά» στις μεταβιβάσεις έβαλαν οι νέες αντικειμενικές αξίες των ακινήτων οι οποίες ενεργοποιήθηκαν την 1η Ιανουαρίου 2022 αλλά και η αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις 800.000 ευρώ για γονικές παροχές και δωρεές προς συγγενείς πρώτης κατηγορίας, δηλαδή για συζύγους, πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, παιδιά, εγγόνια και γονείς.

Καθιερώθηκε αφορολόγητο όριο 800.000 ευρώ για γονικές παροχές και δωρεές με δικαιούχους πρόσωπα της Α’ κατηγορίας που πραγματοποιούνται από 1-10-2021. Δηλαδή το ποσό των 800.000 ευρώ υπόκειται σε φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με μηδενικό συντελεστή και δεν αποτελεί απαλλασσόμενο ποσό. Εφόσον η φορολογητέα αξία του περιουσιακού στοιχείου το οποίο αφορά η γονική παροχή ή που δωρίζεται υπερβαίνει τις 800.000 ευρώ, επιβάλλεται φόρος με ενιαίο συντελεστή 10% για την υπερβάλλουσα αξία, μετά την αφαίρεση του αφορολόγητου ποσού.

Σημειώνεται ότι το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ αφορά γονικές παροχές και δωρεές οποιασδήποτε φύσεως περιουσίας (κινητής, ακίνητης, απαίτησης) με δωρεοδόχους μόνο τα πρόσωπα της Α’ κατηγορίας (σύζυγο, μέρος συμφώνου συμβίωσης, τέκνα, εγγόνια και γονείς) και στις χρηματικές γονικές παροχές ή χρηματικές δωρεές προς τα ανωτέρω πρόσωπα, εφόσον αυτές αποδεικνύονται με μεταφορά χρημάτων μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Στις γονικές παροχές και δωρεές συνυπολογίζονται οι γονικές παροχές και δωρεές μεταξύ των ιδίων προσώπων που έχουν γίνει από την 1-10-2021 και ο φόρος υπολογίζεται μετά την αφαίρεση συνολικά (εφάπαξ) 800.000 ευρώ γι’ αυτές. Δηλαδή, το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ παρέχεται μία φορά, ανεξάρτητα αν αυτό συμπληρωθεί με μία ή περισσότερες γονικές παροχές ή δωρεές από 1-10-2021.

Οι χρηματικές γονικές παροχές και οι χρηματικές δωρεές με δωρεοδόχους πρόσωπα της Α’ κατηγορίας, διενεργούνται αποκλειστικά με μεταφορά χρημάτων μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Χρηματικές γονικές παροχές με μετρητά, δηλαδή χρήματα από το στρώμα ή το σεντούκι κλπ, φορολογούνται με αυτοτελή συντελεστή 10%, χωρίς αφορολόγητο όριο.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου