Νέα κρούσματα αφρικανικής πανώλης των χοίρων Βουλγαρία. – «Συναγερμός» στα σύνορα

Δεν υπάρχουν σχόλια


Σε κοντινή απόσταση από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα εντοπίστηκαν νέα κρούσματα αφρικανικής πανώλης των χοίρων (ΑΠΧ) σε αγριόχοιρους στη Βουλγαρία.

Συγκεκριμένα, στις 3 Νοεμβρίου 2022 μέσω του συστήματος ADIS της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κοινοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, δεκατρείς (13) δευτερογενείς εστίες αφρικανικής πανώλης των χοίρων (ΑΠΧ) σε αγριόχοιρους στη Βουλγαρία στις περιοχές Kardzhali (5 εστίες), Smolyan (6 εστίες), Plovdiv (1 εστία) και Haskovo (1 εστία) σε κοντινή απόσταση από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα (Εικ. 1, 2, 3).

Στη Βουλγαρία έχουν εντοπισθεί από 01.01.2022 έως 03.11.2022, 2 εστίες σε κατοικίδιους χοίρους και 293 εστίες σε αγριόχοιρους οι οποίες αφορούν σε θηρευμένους αγριόχοιρους στο πλαίσιο γενικής επιτήρησης του νοσήματος στην χώρα αυτή.

Προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος της ΑΠΧ στη χώρα και να αποφευχθεί μια επιζωοτία, εφιστάται η προσοχή στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές των Περιφερειακών Ενοτήτων στα βόρεια σύνορα της χώρας (ΠΕ Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Φλώρινας, Πέλλας, Κιλκίς, Σερρών, Δράμας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου) για την πιστή εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων:

  • Την συγκρότηση των Περιφερειακών Συντονιστικών Οργάνων με στόχο την αποτελεσματική λειτουργία των συνεργείων δίωξης και των ομάδων κυνηγών, σύμφωνα με το Σχέδιο Μείωσης του πληθυσμού των Αγριόχοιρων.
  • Την εντατικοποίηση της παθητικής και ενεργητικής επιτήρησης σε αγριόχοιρους και τα υβρίδια αυτών.
  • Τον έλεγχο των μέτρων βιοασφάλειας στα κυνηγετικά πεδία.
  • Την εντατικοποίηση της παθητικής και ενεργητικής επιτήρησης σε κατοικίδιους χοίρους.
  • Την εντατικοποίηση των ελέγχων των μέτρων βιοασφάλειας στις χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις με προτεραιότητα σε αυτές που βρίσκονται πλησιέστερα στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία.
  • Την εντατικοποίηση των ελέγχων στα σημεία εισόδου στη χώρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου