ΔΕΥΑΞ: Κοινή δήλωση "φωτιά" Φάνη Παπαδάκη και Ν. Ανταμπούφη για την ΔΕΥΑΞ με αιχμές κατά Γιαλάογλου - Ι. Καμαρίδη!

Δεν υπάρχουν σχόλια


Ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στο ΔΣ της ΔΕΥΑΞ ανέφερε στις 13/9/2022 λέγοντας μεταξύ άλλων: «… δεν ζητήθηκε από το Σωματείο των Εργαζομένων να καταθέσουν προτάσεις στον Νομικό Σύμβουλο ώστε να αξιολογηθούν και αυτές.» Μάλλον στη ΔΕΥΑ Ξάνθης υπάρχουν παντογνώστες που γνωρίζουν τα πάντα και αποφασίζουν για τους άλλους χωρίς τους άλλους.

Στο Δημοτικό Συμβούλιο της 23ης Νοεμβρίου 2022 μεταξύ των 40 θεμάτων το 8ο θέμα αφορούσε στην έκφραση γνώμης για τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) της ΔΕΥΑ Ξάνθης.

Πρόκειται για Ο.Ε.Υ. που σύμφωνα με τον Νόμο ψηφίζεται από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ και στη συνέχεια πρέπει να εκφράσει τη γνώμη του το Δημοτικό Συμβούλιο.

Γιατί τον καταψηφίσαμε:

1) Γιατί θεωρούμε αδιανόητο ένας οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας που καθορίζει τη λειτουργία της επιχείρησης και τις οργανικές θέσεις των εργαζομένων να μην είναι προϊόν διαβούλευσης από το Δ.Σ. της και πολύ δε περισσότερο να μην έχουν εκφράσει τη γνώμη τους και τη θέση τους οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. 

Κάτι που αναφέρει και ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στο ΔΣ της ΔΕΥΑΞ στις 13/9/2022 λέγοντας μεταξύ άλλων: «… δεν ζητήθηκε από το Σωματείο των Εργαζομένων να καταθέσουν προτάσεις στον Νομικό Σύμβουλο ώστε να αξιολογηθούν και αυτές.» Μάλλον στη ΔΕΥΑ Ξάνθης υπάρχουν παντογνώστες που γνωρίζουν τα πάντα και αποφασίζουν για τους άλλους χωρίς τους άλλους.

2) Γιατί στον συγκεκριμένο Ο.Ε.Υ. έχουν αφαιρεθεί όλα τα ζητήματα που αφορούν στα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και το πειθαρχικό καθεστώς του προσωπικού, κάτι που υπήρχε σε όλους τους προηγούμενους ΟΕΥ ακόμη και αυτούς της νυν διοίκησης όπως άλλωστε συμβαίνει με τους ΟΥΕ των ΔΕΥΑ των περισσότερων Δήμων της χώρας. 

Και ενώ ο Πρόεδρος της εταιρείας και ο νομικός σύμβουλος της εταιρείας  στο ΔΣ της ΔΕΥΑΞ μας διαβεβαιώνουν πως στο επόμενο διάστημα θα δημιουργηθεί ένας κανονισμός λειτουργίας που θα περιλαμβάνει όλα τα θέματα που αφορούν στα καθήκοντα, στην αξιολόγηση και στο πειθαρχικό των υπαλλήλων, στο άρθρο 20 του παρόντος οργανισμού υποκρύπτεται μία διάταξη, ιδιαίτερα επικίνδυνη, για τους υπαλλήλους αφού προβλέπεται πως ένας υπάλληλος της ΔΕΥΑΞ μπορεί να απολυθεί 

«Λόγω αποδεδειγμένης υπηρεσιακής ανεπάρκειας, ως προς την οποία θα πρέπει να εκδίδεται πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης, ύστερα από προηγούμενη κλήση του απασχολούμενου να εκθέσει εγγράφως ή προφορικώς τις απόψεις του και τις αναγκαίες διασαφήσεις.» Τονίσαμε με κάθε τρόπο πως πρόκειται για μία πειθαρχική ρύθμιση που μπορεί να οδηγήσει σε πιθανές αυθαιρεσίες εναντίον των υπαλλήλων που για διάφορους λόγους μπορεί να μην είναι αρεστοί σε διάφορους. Επιπρόσθετα, ο ΟΕΥ που ψηφίστηκε καταργεί όλες τις προηγούμενες πρόνοιες και προβλέψεις για τα συγκεκριμένα θέματα, με αποτέλεσμα να υπάρχει κανονιστικό κενό και να δημιουργείται πεδίο αυθαιρεσίας. Πολύ φοβόμαστε ότι αυτή η θεσμική έλλειψη δεν είναι τυχαία, αλλά και θα δημιουργήσει προβλήματα νομικής φύσης στην ΔΕΥΑΞ και στον Δήμο Ξάνθης. 

Δυστυχώς φωνή βοώντος εν τη ερήμω!!!

Ακόμη και από αυτούς που στην προηγούμενη δημοτική αρχή από τα έδρανα της τότε αντιπολίτευσης κόπτονταν για το πειθαρχικό των υπαλλήλων και για το πως θα τους προστατεύσουν, μεταξύ αυτών και του νυν Προέδρου της ΔΕΥΑ Ξάνθης.

Ξάνθη 25/11/2022

  • Φάνης Παπαδάκης
  • Δημοτικός σύμβουλος μέλος Δ.Σ ΔΕΥΑΞ
  • Ανταμπούφης Νίκος 
  • Δημοτικός Σύμβουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου