Με τηλεδιάσκεψη συνεδριάζει σήμερα το μεσημέρι η Οικονομική Επιτροπή Π.Α.Μ.-Θ.

Δεν υπάρχουν σχόλια

 


Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη το μεσημέρι (12.00) της Πέμπτης 24 Νοεμβρίου η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη (παρατίθενται αυτούσια):

Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του οικονομικού έτους 2022 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Δράμας και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού.

  (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Δράμας).

  Εισήγηση για την έγκριση υλοποίησης και εξειδίκευσης της δράσης «Λαϊκά Δρώμενα Δωδεκαημέρου στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας», συνδιοργάνωση και συμμετοχή της Π.Ε. Δράμας με Πολιτιστικούς Συλλόγους του Νομού Δράμας, διά της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Δράμας (οργάνωση, συντονισμός) και της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Δράμας (οικονομικά, προμήθειες, αναθέσεις, διαγωνισμοί), προϋπολογισμού 3.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

  (Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Α. Μπουραζάνη (Π.Ε. Δράμας).

  Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού II του Διαγωνισμού του έργου: «Αντικατάσταση – Τοποθέτηση νέων Στηθαίων Ασφαλείας στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Δράμας έτους 2022», προϋπολογισμού 390.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

  Εισήγηση για την έγκριση μετακίνησης των υπηρεσιακών οχημάτων με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΥ 9432 και ΚΗΥ 9426 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες , εντός των ορίων της ΠΕ Δράμας με επιβάτες τα μέλη της επιτροπής Ελέγχου Επικινδύνως Ετοιμόρροπων Οικοδομών. (Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Α. Κεφαλίδου (Π.Ε. Δράμας).

  Εισήγηση για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και αύξηση συμβατικής δαπάνης του έργου: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης παράπλευρα της Επαρχ. Οδού Νο 3 στον οικισμό Σκαλωτής». (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Θ. Σιδηρόπουλος (Π.Ε. Δράμας).

  Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του οικονομικού έτους 2022 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Καβάλας και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού.

  (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καβάλας).

  Εισήγηση για την έγκριση του τριμηνιαίου προγραμματισμού των αναγκαίων τακτικών κινήσεων των υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. Καβάλας.

  (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Κ. Κουνάκος (Π.Ε. Καβάλας).

  Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του οικονομικού έτους 2022 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ξάνθης και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού.

  (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ξάνθης).

  Εισήγηση για την έγκριση της 2ης επανάληψης της διενέργειας μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής & Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) Ξάνθης.

  (Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Π. Δουμπά (Π.Ε. Ξάνθης).

  Εισήγηση για την έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 19.600,00 ευρώ με Φ.Π.Α. της δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. : «Δράσεις Προστασίας Φυσικής και Τουριστικής Κληρονομιάς ΠΕ Ξάνθης 2022», δια της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ξάνθης.

  (Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Α. Κασάπη (Π.Ε. Ξάνθης).

  Εισήγηση για την έγκριση της κίνησης των υπηρεσιακών οχημάτων και την εξουσιοδότηση της υπογραφής των Δελτίων Κίνησης / Διαταγών Πορείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ξάνθης.

  (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Α. Καμαριανάκης (Π.Ε. Ξάνθης).

  Εισήγηση για την έγκριση της κίνησης των υπηρεσιακών οχημάτων και την εξουσιοδότηση της υπογραφής των Δελτίων Κίνησης / Διαταγών Πορείας της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ξάνθης.

  (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Ν. Αποστολίδης (Π.Ε. Ξάνθης).

  Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών του οικονομικού έτους 2022 των Διευθύνσεων της ΠΕ Έβρου και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού.

  Εισήγηση για την έγκριση της κίνησης των υπηρεσιακών οχημάτων και την εξουσιοδότηση της υπογραφής των Δελτίων Κίνησης / Διαταγών Πορείας του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Έβρου.

  (Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Έβρου).

  Εισήγηση για την έγκριση των όρων της διακήρυξης και της αντίστοιχης περίληψης Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) του άρθρου 33 του ν.4412/16 όπως ισχύει, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημοσίων Σχολείων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης – Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024 και 2024-2025, με προϋπολογισμό 6.704.124,58 χωρίς Φ.Π.Α και προαιρέσεις.

  (Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Ε. Κώττη (Π.Ε. Έβρου).

  Εισήγηση για την έγκριση της κίνησης των υπηρεσιακών οχημάτων και την εξουσιοδότηση της υπογραφής των Δελτίων Κίνησης / Διαταγών Πορείας της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Έβρου.

  (Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Ε. Κοσμαδάκη (Π.Ε. Έβρου).

  Εισήγηση για την έγκριση της κίνησης των υπηρεσιακών οχημάτων και την εξουσιοδότηση της υπογραφής των Δελτίων Κίνησης / Διαταγών Πορείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Έβρου.

  (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Α. Ξανθόπουλος (Π.Ε. Έβρου).

  Εισήγηση για την έγκριση της κίνησης των υπηρεσιακών οχημάτων και την εξουσιοδότηση της υπογραφής των Δελτίων Κίνησης / Διαταγών Πορείας της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Έβρου. (Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Χρ. Μαροπούλου (Π.Ε. Έβρου).

  Εισήγηση για την έγκριση της με αριθμό πρωτοκόλλου 340827/7854/14-11-2022 απόφασης Περιφερειάρχη με θέμα «Έγκριση κίνησης των υπηρεσιακών οχημάτων ΚΗΗ 4140 και ΚΗΗ 4142, λόγω κατεπείγουσας περίπτωσης».

  Εισήγηση για την έγκριση της κίνησης των υπηρεσιακών οχημάτων κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες και την εξουσιοδότηση της υπογραφής των Δελτίων Κίνησης / Διαταγών Πορείας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Έβρου.

  (Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Χρ. Μαυράκη (Π.Ε. Έβρου).

  Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του οικονομικού έτους 2022 των Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης και των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ροδόπης, καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού.

  (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ροδόπης).

  Εισήγηση για την έγκριση επιμήκυνσης κατά 12 μήνες του Προγράμματος ΟΑΕΔ για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου τομέα, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

  Εισήγηση για την έγκριση πρόσληψης ενός ατόμου, μέσω του Προγράμματος του ΟΑΕΔ για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου τομέα, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

  (Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Λ. Τσούργιαννης (Π.Α.Μ.Θ.).

  Εισήγηση για την έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο έργο με τίτλο: «Regions for climate change resilience through Innovation, Science and Technology / Περιφέρειες για την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή μέσω της Καινοτομίας, της Επιστήμης και της Τεχνολογίας» και ακρωνύμιο: «RESIST».

  Εισήγηση για την έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο έργο με τίτλο: «EUNITE! EU Citizens Unite and Promote the European Project / EUNITE! Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώνονται και προωθούν το Ευρωπαϊκό Έργο» και ακρωνύμιο: «EUNITE».

  (Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Π. Χουρίδου (Π.Α.Μ.Θ.).

  Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού Επιτροπής διαπραγμάτευσης για την αξιολόγηση της προσφοράς για την ανάθεση σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών του Βασικού Μελετητή ως Τεχνικού Συμβούλου του έργου: «Περιοχή Μαρώνειας Χ.Θ. 0+00 έως αρχαιολογικό χώρο βρύση Μουσά στη Χ. Θ. 13+960» προϋπολογισμού 68.200,00 ευρώ με Φ.Π.Α..

  (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Α. Τζεμίντιμπης (Π.Ε. Ροδόπης).

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου