7 Αντιδήμαρχοι και μέλη του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΞ με υπογραφές, ανοιχτά κατά του Προέδρου Ι. Καμαρίδη! Όχι και στον Γιαλάογλου!

Δεν υπάρχουν σχόλια

Τι έλεγε στην απειλητική επιστολή του στα μέλη του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΞ ο Νομικός Στέργιος Γιαλάογλου για να ...πτοήσει και να πάνε στη συνεδρίαση της Δευτέρας 21 Νοεμβρίου, αλλά αυτά απείχαν για 3η φορά!
"Βόμβα" και μια ακόμη δικαίωση, καθώς όπως αποκάλυψε στην ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ του Next tv ο Πάνος Παπαδόπουλος, ανακοίνωση καταπέλτη κατά του Προέδρου της ΔΕΥΑΞ Ιπποκράτη Καμαρίδη συνυπογράφουν 7 αντιδήμαρχοι και μέλη του Δ.Σ. , ζητώντας ουσιαστικά την παραίτησή του, μην υπογράφοντας -παρά και την παρέμβαση του Νομικού της επιχείρησης Στέργιου Γιαλάογλου, το πρακτικό που επίμονα τους ζητεί, για τον φωτογραφικό διαγωνισμό έργου ύψους 10 εκατ. ευρώ!!!
  • Προκειμένου να "καλυφθεί" ο ίδιος, να πάνε όμως.... "φυλακή" οι υπόλοιποι!
Πρόκειται για τους αντιδημάρχους μέλη του Δ.Σ. της ΔΕΥΞ Μανώλη Φανουράκη, Γιάννη Ζερενίδη, Πάνο Αμβροσιάδη, Τόλη Ελευθεριάδη, Καρά Οσμάν Λεβέντ, Μπεκίρ Ογλού Σουά αλλά και του αντιπροέδρου του Δ.Σ. Χρήστου Μούρκα με την αντιμισθία των 1.710 ευρώ τον μήνα!!!

Σημειώνεται ότι για το συγκεκριμένο θέμα είχε ορίσει 3η συνεδρίαση ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΞ Ι. Καμαρίδης για την Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022, στην οποία ωστόσο δεν «πάτησε» κανένα μέλος,αρνούμενο (!) να συμμετάσχει σε αυτήν, υπογράφοντας την..."κάλυψη" των προηγούμενων ενεργειών του που οδήγησαν το Ελεγκτικό Συνέδριο στο να ΑΚΥΡΩΣΕΙ ως....φωτογραφικό, Ευρωπαϊκό διαγωνισμό ύψους 10.000 ευρώ περίπου σε δυο εταιρείες της Κομοτηνής!
  • ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΕΠΕΙΣΕ ΟΥΤΕ Ο ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΙΑΛΑΟΓΛΟΥ
Επισημαίνεται ότι της παραπάνω υπογεγραμμένης επιστολής, προηγήθηκε έγγραφο του νομικού της εταιρείας Στέργιου Γιαλάογλου ζητούσε από τα μέλη να παραβρεθούν οπωσδήποτε στη συνεδρίαση της Δευτέρας 21 Νοεμβρίου!!

Συγκεκριμένα ο Στέργιος Γιαλάογλου με επιστολή του στα μέλη του ΔΣ της ΔΕΥΑΞ υπογράμμιζε μεταξύ άλλων, τα παρακάτω:
  • «Προς
  • Τον Πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ της ΔΕΥΑ Ξάvθης
  • ΕΙΣΗΓΗΣΗ
επί της με αριθ. κατάθ. 7388/2022 προσφυγής ανάκλησης της Επιχείρησής μας στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Επαναφέρω την από 10-11-2022 εισήγηση - απόψεις μου με την οποία σας γνώρισα τα εξής:

Με την υπ' αριθμ 17/18.1.2022 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Ξάνθης εγκρίθηκαν το σχέδιο δημοπράτησης και η διαδικασία προκήρυξης του έργου «Αναβάθμιση Υποδομών Δικτύων Ύδρευσης του Δήμου Ξάνθης» του υποέργου 1 με τίτλο «Έλεγχος Διαρροών Ύδρευσης του Δήμου Ξάνθης» συνολικού προϋπολογισμού 4.975.643 Ευρώ. Ακολούθως εκδόθηκε η 1303/2.3.2022 διακήρυξη της ΔΕΥΑΞ. Από τη διαγωνιστική διαδικασία αναδείχθηκε ως προσωρινός ανάδοχος ένωση εταιρειών «Ν. Μπακαλίδης Ιδιωτική Κεφαλαιουχική εταιρεία» και «Παπαευαγγέλου Δημήτριος και Σία Ετερόρρυθμη εταιρεία». Στο πλαίσιο του προσυμβατικού ελέγχου εκδόθηκε η υπ' αριθ. 419/2022 Πράξη του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία κρίθηκε ότι, κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ της ΔΕΥΑ Ξάνθης και της ως άνω ένωσης εταιρειών, για τους λόγους που εκτίθενται στο σώμα της ανωτέρω Πράξης.

Κατά της προρρηθείσας Πράξεως του ΣΤ΄ Κλιμακίου ασκήσαμε εμπροθέσμως και νομοτύπως την με αριθμό 7388/2022 προσφυγή ανάκλησης του άρθρου 328 §1 ν. 4700/2020, ζητώντας την ακύρωση­ αχνάκλησή της.

Και τους τρεις (3) λόγους που μνημονεύονται στο σκεπτικό της υπ' αριθ. 419/2022 Πράξης του ΣΤ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και που αποτέλεσαν τη δικαιολογητική βάση για τη μη έγκριση υπογραφής της σύμβασης, αντικρούσαμε έναν προς έναν, με την κατατεθείσα προσφυγή ανάκλησης, η οποία προσδιορίσθηκε να συζητηθεί και δικάστηκε στις 01-11-2022» και κατέληγε σε αυστηρό τόνο ως εξής:

«Ως εκ τούτου, σας καλώ να αποφασίσετε, εγκρίνετε το νέο συμπληρωμένο πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης

Προκειμένου αυτό να προσκομισθεί έγκαιρα, το αργότερο μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας 21-1 -2022 στην αρμόδια εισηγήτρια, η οποία μας γνωστοποίησε την ηλεκτρονική της διεύθυνση για να το αποστείλουμε και να το περιλάβει στην εισήγηση της.

Κρίνω σκόπιμο να σας επιστήσω την προσοχή ότι σε περίπτωση αρνητικής απόφασης του Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου εξ αιτίας της παράλειψης σας να εγκρίνετε το πρακτικό, παρά την έγκαιρη ενημέρωση σας, θα βρεθείτε αντιμέτωποι με τις συνέπειες αυτής της συνειδητής παράλειψης - άρνησης σας, η οποία προφανώς θα ζημιώσει την Επιχείρηση.

Ξάνθη, 18-11-2022
  • Ο Νομικός Σύμβουλος
  • Στέργιος Γιαλάογλου»
-Κι όμως...παρά το απειλητικό ύφος του Νομικού και πάλι οι "7" όχι μόνο δεν παραβρέθηκαν ση συνεδρίαση της Δευτέρας 21 Νοεμβρίου, αλλά βγαίνουν πλέον οι ίδιοι και τον καταγγέλλουν με κοινή επιστολή τους!!

(σ.σ. Το τι συζητάνε και λένε στη πιάτσα κάποια μέλη της ΔΕΥΑΞ για τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΞ Ι. Καμαρίδη και τα "έργα| στα 3 χρόνια της θητείας του, δεν λέγεται...Από την εποχή των...εξωδικαστικών συμβιβασμών του με τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑ Νέστου μόλις ανέλαβε καθήκοντα με πρώτο διαφωνούντα την περίοδο εκείνη, τον ίδιο τον Νομικό της επιχείρησης Στέργιο Γιαλάογλου!)

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου