Συμμετοχή Γραβάνη στην 1η συνεδρίαση της Επιτροπής παρακολούθησης για το ΕΣΠΑ της ΠΑΜΘ 2021-2027

Δεν υπάρχουν σχόλια


«Ο στόχος είναι βιώσιμες, ανταγωνιστικές, καινοτόμες και εξωστρεφείς επιχειρήσεις οι οποίες θα συμβάλλουν στην κοινωνική και περιφερειακή ανάπτυξη», δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΒΕΡ
Στην 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης για το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2021-2027 συμμετείχε την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου, ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού & Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης, κ. Αντώνης Γραβάνης, ως εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος.
  • Μετά τη λήξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του ΕΒΕΡ, δήλωσε τα εξής:
«Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα διαχειριστεί 640 εκατομμύρια ευρώ, περίπου 10% των οποίων θα κατευθυνθούν στην επιχειρηματικότητα.

Ο στόχος είναι βιώσιμες, ανταγωνιστικές, καινοτόμες και εξωστρεφείς επιχειρήσεις οι οποίες θα συμβάλλουν στην κοινωνική και περιφερειακή ανάπτυξη.

Τα χρηματοδοτικά εργαλεία θα πρέπει να έχουν τριπλό σκοπό: εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας, βελτίωση της παραγωγικότητας και αύξηση της απασχόλησης.
  • Πρότεινα επίσης:
την χρηματοδότηση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό τους μέσω του κανονισμού deminimis

την συνεργασία περιφέρειας επιμελητηρίων για την εκπαίδευση και εξειδίκευση προσωπικού σύμφωνα με τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων

την προκύρηξη πρόσκληση για την χρηματοδότηση ίδρυσης επιχειρήσεων

την επιλεξιμότητα για την δημιουργία Δομής Στήριξης Νεοφυών και Καινοτόμων Επιχειρήσεων

την δραστική μείωση της γραφειοκρατίας.

Η ορθή αξιοποίηση του Νέου ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης θα επιφέρει και θα διαμορφώσει υψηλού επιπέδου δυνατότητες για την επιχειρηματικότητα στην περιφέρεια μας».

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου