Το «μυστικό» για αφορολόγητες δωρεές χρημάτων μεταξύ αδελφών

Δεν υπάρχουν σχόλια


Η τριγωνική συναλλαγή που απαλλάσσει τους φορολογούμενους από την επιβολή φόρου 20%

Οι αφορολόγητες δωρεές χρηματικών ποσών μέχρι του ποσού των 800.000 ευρώ αγγίζουν και τα αδέρφια. Πώς γίνεται αυτό; Μέσω του πατέρα ή της μητέρας.

Αν και ο νόμος ορίζει ότι το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ εφαρμόζεται στην πρώτη κατηγορία συγγενών (σύζυγοι, γονείς, παιδιά, παππούδες, γιαγιάδες, εγγόνια) ωστόσο μέσω μιας καθόλα νόμιμης «τριγωνικής» συναλλαγής μπορεί να γίνει δωρεά και μεταξύ των αδελφών.

  Για παράδειγμα, ο γιος δωρίζει στη μητέρα του το χρηματικό ποσό των 50.000 ευρώ. Η δωρεά αυτή είναι αφορολόγητη. Στη συνέχεια η μητέρα με γονική παροχή δίνει το ποσό των 50.000 ευρώ στον άλλο γιο της. Και στην περίπτωση αυτή η γονική παροχή είναι αφορολόγητη. Έτσι, με αυτή την «τριγωνική» συναλλαγή μεταξύ μητέρας και παιδιών η μεταβίβαση του ποσού των 50.000 ευρώ μεταξύ αδελφών γίνεται χωρίς την πληρωμή του φόρου δωρεάς 20% που προβλέπεται για τη συγκεκριμένη περίπτωση.

Για να ισχύσει το αφορολόγητο όριο θα πρέπει η δωρεά χρηματικών ποσών να διενεργείται με μεταφορά χρημάτων μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Γονικές παροχές και δωρεές προς τους συγγενείς της Α΄ κατηγορίας που υπερβαίνουν τις 800.000 ευρώ φορολογούνται με συντελεστή 10%. Δωρεές χρηματικών ποσών για δικαιούχους που υπάγονται στη Β΄ κατηγορία φορολογούνται με συντελεστή 20% ενώ για δικαιούχους της Γ΄ κατηγορίας φορολογούνται με συντελεστή 40%.

  •   «Πόθεν» έσχες

Όσοι δωρίζουν χρηματικά ποσά θα πρέπει να δικαιολογούν το «πόθεν έσχες», θα πρέπει δηλαδή να είναι σε θέση να αποδείξουν στην εφορία τον νόμιμο τρόπο απόκτησης των χρημάτων που δίνουν στα παιδιά τους ή στα εγγόνια τους.

  •   Οι βαθμοί συγγένειας για την Εφορία

– Στην Α’ κατηγορία υπάγονται: ο/η σύζυγος του φορολογούμενου ή το πρόσωπο που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με τον φορολογούμενο, οι κατιόντες πρώτου βαθμού δηλαδή, τα παιδιά από νόμιμο γάμο, παιδιά χωρίς γάμο έναντι της μητέρας, παιδιά αναγνωρισθέντα εκούσια ή δικαστικά έναντι του πατέρα, νομιμοποιηθέντα με επιγενόμενο γάμο ή δικαστικά έναντι και των δύο γονέων. Επίσης στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι κατιόντες εξ αίματος δεύτερου βαθμού (εγγονοί) και οι ανιόντες εξ αίματος πρώτου βαθμού (γονείς).

– Στη Β’ κατηγορία υπάγονται: οι κατιόντες εξ αίματος τρίτου και επόμενων βαθμών, οι ανιόντες εξ αίματος δεύτερου και επομένων βαθμών, οι αδελφοί (αμφιθαλείς ή ετεροθαλείς), οι συγγενείς εξ αίματος τρίτου βαθμού εκ πλαγίου, οι πατριοί και οι μητριές, τα τέκνα από προηγούμενο γάμο του συζύγου, τα τέκνα εξ αγχιστείας (γαμπροί – νύφες), οι ανιόντες εξ αγχιστείας (πεθεροί – πεθερές).

– Στην κατηγορία Γ’ υπάγεται οποιοσδήποτε άλλος εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγενής του κληρονομούμενου ή εξωτικός.


Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου