Κοινωνικό Τιμολόγιο: Αντίστροφη μέτρηση για τη λήξη προθεσμίας των αιτήσεων

Δεν υπάρχουν σχόλια


Ενεργή εξακολουθεί να είναι η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για το «Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο» τις οποίες καλούνται να υποβάλλουν εκ νέου οι δικαιούχοι προκειμένου να λάβουν την επιδότηση.

Συγκεκριμένα η προθεσμία για την υποβολή νέας αίτησης για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) έτους 2022 λήγει στις 31 Οκτωβρίου του 2022.

Οι καταναλωτές καλούνται να κάνουν αίτηση και να ακολουθήσουν μία συγκεκριμένη διαδικασία για να ενταχθούν στο ΚΟΤ, αφού εισέλθουν στο σύστημα του idika.gr. Ειδικότερα οι δικαιούχοι του ΚΟΤ καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση ένταξης στον ιστότοπο της ΗΔΙΚΑ εδώ, με τη χρήση κωδικών Taxisnet για κάθε έτος.

Αξίζει να αναφερθεί ότι το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) θεσπίστηκε για την προστασία των ευπαθών ομάδων καταναλωτών, ενώ εν μέσω ενεργειακής κρίσης αποτελεί μια πρόσθετη βοήθεια για τον περιορισμό των χρεώσεων στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.

Οι δικαιούχοι του ΚΟΤ υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο ΚΟΤ κάθε χρόνο και κάθε φορά εντός δύο μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων προκειμένου να γίνει επανέλεγχος των προϋποθέσεων ένταξης στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο. 

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου