Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών

Δεν υπάρχουν σχόλια


European Week of Regions and Cities

  • Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών
  • Η φετινή εκδοχή 2022 έχει τίτλο «Νέα ζητούμενα για τη συνοχή της Ευρώπης»

Η μεγαλύτερη εκδήλωση σχετικά με την περιφερειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πραγματοποιείται κάθε χρόνο τον Οκτώβριο στις Βρυξέλλες 10-13 Οκτωβρίου.

Έχει εξελιχθεί σε μοναδική πλατφόρμα επικοινωνίας και δικτύωσης, στην οποία συμμετέχουν δήμοι και περιφέρειες από ολόκληρη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών τους εκπροσώπων, αξιωματούχων, εμπειρογνωμόνων και ακαδημαϊκών. Τα τελευταία χρόνια, η εκδήλωση έχει συμβάλει σημαντικά στην καλύτερη προβολή του τρόπου με τον οποίο οι δήμοι και οι περιφέρειες αξιοποιούν τα κονδύλια της Ε.Ε. για να βελτιώσουν την καθημερινή ζωή των πολιτών.

  • Ένας θεσμός με νόημα στην Ευρώπη.
  • Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ Τουρισμού Παναγιώτης Αμβροσιάδης

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου